INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2020 metų 3 mėnesių informacija

2020 metų 3 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
– AB „Invalda INVL“ grupės konsoliduoti nuostoliai siekia 10,56 mln. eurų, 2019 metų 3 mėn. pabaigoje konsoliduotas pelnas siekė 3,66 mln. eurų.
– konsoliduotas nuosavas kapitalas 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje sudarė 76,46 mln. eurų, 2019 m. 3 mėn. pabaigoje – 69,17 mln. eurų.
 
Pačios AB „Invalda INVL“ 2020 metų 3 mėnesių nuostoliai sudaro 10,58 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. bendrovės pelnas sudarė 3,66 mln. eurų. Nuosavas kapitalas 2020 metų 3 mėn. pabaigoje sudarė 76,21 mln. eurų, 2019 metų 3 mėn. pabaigoje – 69,17 mln. eurų.
 
Papildoma informacija:
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 76,2 mln. eurų arba 6,56 euro akcijai – šie rodikliai buvo 12,2 proc. mažesni lyginant su 2019 m. pabaiga.
 
Pasibaigus šių metų pirmajam ketvirčiui, „Invaldos INVL“ akcininkams nuspręsta išmokėti 9,3 mln. eurų dividendų, akcijai skiriant 0,8 euro dividendus, dėl ko atitinkamai sumažėjo bendrovės nuosavo kapitalo vertė.
 
Dėl koronaviruso pandemijos šių metų pirmąjį ketvirtį ženkliai kritusios pasaulio finansų rinkos turėjo reikšmingą įtaką investicijų vertei. Tai lėmė, kad „Invaldos INVL“ grynieji nuostoliai ataskaitiniu laikotarpiu siekė 10,6 mln. eurų (pernai tuo pačiu laikotarpiu bendrovė uždirbo 3,7 mln. eurų pelno).
 
„Esamoje neapibrėžtoje situacijoje investicijų vertės sumažėjimas mums yra suprantamas. Tai nedaro reikšmingos įtakos grupės operacinei veiklai ir planams. „Invaldos INVL“ verslo modelis yra tvarus ir lengvai priderinamas prie besikeičiančios aplinkos, neturime finansinių skolų, taip pat esame sukaupę finansinių rezervų, kurie leidžia ir toliau vystyti turto valdymo verslą bei išnaudoti rinkoje atsirandančias galimybes“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Rinkos verčių kritimas turėjo neigiamos įtakos ir grupės įmonių valdomo klientų turto vertei – per pirmąjį šių metų ketvirtį jie patyrė 118 mln. eurų nuostolį, o bendra valdomų aktyvų vertė sumažėjo iki 969 mln. eurų.
 
Turto valdymo verslas
 
„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo per šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 4 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2019 m., padidėjo 71,8 proc. Bendrovės uždarbis iš turto valdymo verslo ataskaitiniu laikotarpiu siekė 0,4 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, išaugo 98 proc.
 
„Šių metų pirmąjį ketvirtį pabaigę didžiausio Baltijos šalyse privataus kapitalo investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, toliau aktyviai dirbame su naujomis investicijomis siekdami tinkamai panaudoti 165 mln. eurų fondo kapitalą. Paminėtinas ir „INVL Baltic Real Estate“ užbaigtas turto pardavimo sandoris, patvirtinęs šios bendrovės strategijos sėkmingumą bei leidęs investuotojams išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų. Taip pat daug dėmesio skiriama INVL antrojo, miškų bei žemės ūkio paskirties žemės, fondo kūrimui“, – sakė D. Šulnis.
 
Jo teigimu, „Invaldos INVL“ esamo laikotarpio pagrindinis prioritetas – išsaugoti grupei patikėto valdyti turto vertę, bei, išnaudojant besikeičiančią aplinką ir atsirandančias galimybes, atlikti naujas investicijas.
 
Investicijos
 
Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje investicijų į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus vertė siekė daugiau kaip 30 mln. eurų, o istoriškai turėtų kitų investicijų – taip pat virš 30 mln. eurų. Iš investicijų vertės mažėjimo per šį laikotarpį patirtas 12,4 mln. eurų nuostolis.
 
„Patirtis rodo, kad stiprių ir konkurencingų kompanijų vertė atsistato pasibaigus neapibrėžtumams rinkose. Nesureikšminame verčių kritimo ir fokusuojamės į tai, kad atskiri verslai prisitaikytų prie besikeičiančios aplinkos bei gebėtų išlaikyti konkurencinius pranašumus ir pelningumą ateityje“, – sakė D. Šulnis.
 
„Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos finansines priemones. Grupės bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautinių investuotojų patikėto valdyti turto vertė 2020 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė virš 950 mln. eurų. „Invaldos INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.
 
Pridedama:
Pagrindinių duomenų santrauka

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]