INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2020 metų 9 mėnesių informacija

2020 metų 9 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
– AB „Invalda INVL“ grupės konsoliduoti nuostoliai siekia 2,95 mln. eurų, 2019 metų 9 mėn. pabaigoje konsoliduotas pelnas siekė 13,65 mln. eurų.
– konsoliduotas nuosavas kapitalas 2020 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje sudarė 75,0 mln. eurų, 2019 m. 9 mėn. pabaigoje – 79,67 mln. eurų.
 
Pačios AB „Invalda INVL“ 2020 metų 9 mėnesių nuostoliai sudaro 2,99 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. bendrovės pelnas sudarė 13,63 mln. eurų. Nuosavas kapitalas 2020 metų 9 mėn. pabaigoje sudarė 74,81 mln. eurų, 2019 metų 9 mėn. pabaigoje – 79,42 mln. eurų.
 
 
Papildoma informacija:
 
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 74,8 mln. eurųarba 6,4 euro akcijai – atitinkamai 3,1 proc. ir 3,6 proc. mažiau (įvertinus išmokėtus dividendus) nei 2019 metų pabaigoje. Bendrovės nuosavo kapitalo vertę 9,3 mln. eurų sumažino šių metų gegužę išmokėti dividendai „Invaldos INVL“ akcininkams (vienai akcijai atiteko 0,8 euro dividendų).
 
„Invaldos INVL“ neaudituoti grynieji nuostoliai per tris šių metų ketvirčius siekė 3 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu bendrovė uždirbo 13,6 mln. eurų pelno.
 
„Nepaisant gerų grupės įmonių veiklos rezultatų, tris ketvirčius baigėme su nuostoliu. To priežastis buvo neigiamas mūsų turimų investicijų vertės pokytis, atspindintis bendrą situaciją rinkose“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Grupės įmonių valdomas klientų turtas rugsėjo pabaigoje buvo 1107,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 6,5 proc. Dėl su pandemija susijusio reikšmingo rinkų kritimo metų pradžioje ir vis dar išliekančio neapibrėžtumo, kas turėjo įtakos dalies investicijų vertės mažėjimui, per devynis šių metų mėnesius klientai patyrė 15,7 mln. eurų nuostolį.
 
Turto valdymo verslas
 
„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo per šių metų devynis mėnesius sudarė 9,2 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu, išaugo 24 proc. Bendrovė iš turto valdymo verslo uždirbo 0,77 mln. eurų – 16 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
 
Didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“rugsėjį užbaigė Europoje pirmaujančio medicininės mobilumo įrangos gamintojo MBL, kurio būstinė Danijoje, akcijų paketo įsigijimo sandorį, kur netiesiogiai įsigijo 48 proc. įmonės akcijų. Taip pat trečiąjį ketvirtį buvo tęsiami darbai su keliais svarbiais sandoriais, kuriuos tikimasi įgyvendinti 2021 metais.
 
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“rugsėjo mėnesį už 20 mln. eurų pardavė jai priklausančio verslo centro „Vilniaus vartai“ 7,2 tūkst. kvadratinių metrų dalį. Įgyvendinus šį sandorį„INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė (GAV) akcijai rugsėjo pabaigoje siektų 2,1567 euro, jei jai skaičiuoti būtų naudotas išperkamų akcijų įsipareigojimas, paskaičiuotas pagal faktiškai išpirktą akcijų kiekį. Įvertinus išmokas akcininkams, nuo viešo platinimo 2016 metais akcijų bendra grąža yra 100 %. Metinė vidinė grąžos norma (angl. IRR) sudaro apie 18 proc.
 
„Džiaugiamės ypatingai sėkminga „INVL Baltic Real Estate“ veikla ir gebėjimu kurti vertę. Tikimės tolimesnio kryptingo darbo, panaudojant turimą potencialą bei atsirandančias naujas galimybes ir išlaikant dosnią išmokų akcininkams politiką“, – teigia „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Pasak D. Šulnio, jau pasibaigus trečiam šių metų ketvirčiui, naujasis „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II“pirmojo platinimo metu pritraukė 32,45 mln. eurų privačių investuotojų lėšų ir jau įgyvendino pirmą didelį sandorį. Fondas investuoja į tvariai plėtojamą mišką bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje. Fondo tikslinis dydis – 100 mln. eurų, todėl kitas fondo platinimo etapas numatytas 2021 metais.
 
Investicijos
 
Šių metų rugsėjo pabaigoje investicijų į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus vertė siekė daugiau kaip 27 mln. eurų, o kitų istorinių investicijų – virš 35 mln. eurų. Iš investicijų vertės mažėjimo per 2020 devynis mėnesius patirtas 11,1 mln. eurų nuostolis, tačiau buvo gauta 7,2 mln. eurų dividendų.
 
„Trys šių metų ketvirčiai buvo sėkmingi įmonėms, į kurias yra investavusi „Invalda INVL“: „Litagra“, „Inservis“, „INVL Baltic Real Estate“ „INVL Technology“ – jos reikšmingai gerino rezultatus. Šiaulių banko ir didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB), atsižvelgiant į šių metų aktualijas, pelno sumažėjimas buvo nuosaikus. Nepaisant gerų veiklos rezultatų, su Covid-19 susijęs neapibrėžtumas mažino įmonių vertinimą rinkoje“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas.
 
Pasak D. Šulnio, šiuo metu pagrindinis „Invaldos INVL“ prioritetas yra tolimesnis turto valdymo verslo vystymas bei aktyvios investicijos atskirose valdomo turto klasėse.
 
Pridedama:
„Invaldos INVL“ 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Darius Šulnis, „Invaldos INVL“ prezidentas
El. paštas [email protected]