INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2021 metų 3 mėnesių informacija

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 86 mln. eurų arba 7,36 euro akcijai – šie rodikliai buvo 3,5 proc. didesni, lyginant su 2020 m. pabaiga.
 
Per šių metų pirmąjį ketvirtį „Invalda INVL“ uždirbo 2,8 mln. eurų pelno, o praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo patirtas 10,6 mln. eurų nuostolis.
 
Grupės įmonių valdomas klientų turtas šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 1,33 mlrd. eurų ir buvo 6,4 proc. didesnis nei 2021 metų pradžioje (1,25 mlrd. eurų).
 
Turto valdymo verslas
 
„Daugumai grupės valdomų fondų metų pradžia buvo sėkminga ir per pirmąjį šių metų ketvirtį klientams uždirbtas  62,9 mln. eurų pelnas. Tai reikšminga dalimi lėmė ir valdomo turto augimą. Nežiūrint to, sumažinti antros pakopos pensijų fondų valdymo mokesčiai bei sėkmės mokesčio pajamų nebuvimas neigiamai paveikė šios veiklos ketvirčio rezultatus“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo per šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 2,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2020 m., sumažėjo 29,8 proc. Bendrovės uždarbis iš turto valdymo verslo ataskaitiniu laikotarpiu siekė 0,09 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo beveik 4 kartus.
 
„Džiaugiamės, kad jau atliktos investicijos uždirbo grąžą mūsų klientams, taip per pirmąjį ketvirtį „INVL Baltic Real Estate“ per nuosavų akcijų supirkimą išmokėjo investuotojams 11 mln. eurų. Mes toliau dirbame su naujomis galimybėmis bei verslo auginimu“, – sakė D. Šulnis.  
 
Investicijos
 
Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje investicijų į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus vertė siekė daugiau kaip 26 mln. eurų, o istoriškai turėtų kitų investicijų – viršijo 42 mln. eurų. Iš investicijų vertės didėjimo per šį laikotarpį uždirbtas 3 mln. eurų pelnas.
 
Kovo mėnesį grupė pardavė „INVL Baltic Real Estate“ akcijų už 5,3 mln. eurų, sumažindama savo akcijų paketą bendrovėje iki 14,37 proc.
 
„Per ketvirtį reikšmingesnių vertės pokyčių atskirose pozicijose nebuvo. Tikimės, kad sėkmingai vykdoma atskirų bendrovių ir fondų veiklą atsispindės investicijų vertės augime šiemet“, – sakė D. Šulnis.
 
Pridedama:
2021 m. 3 mėn. pagrindiniai duomenys

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]