INVL Logo

Papildymas: „Invalda INVL“ analizuoja strategines galimybes, susijusias su Inservis grupės bendrovėmis

„Invalda INVL“ 2021 m. lapkričio 3 d. paskelbėanalizuojanti strategines galimybes, susijusias su Inservis grupės įmonėmis (toliau – Pranešimas).

Atsižvelgiant į priežiūros institucijos pasiūlymą ir siekdama patikslinti informaciją apie strateginių galimybių įvertinimą, susijusį su Inservis grupės bendrovėmis, „Invalda INVL” papildo Pranešimą:

Šio proceso metu galimas Inservis grupės bendrovių akcijų perleidimas, taip pat kiti sandoriai, didinantys „Invalda INVL“ atliktos investicijos vertę.

„Invalda INVL“ informuoja, kad nėra jokių užtikrinimų ar garantijų, kad strateginių galimybių analizė lems konkretaus sprendimo dėl Inservis grupės bendrovių priėmimą ir/ ar kokio nors su tuo susijusio sandorio sudarymą. Taigi įvykdžius strateginių galimybių analizę „Invalda INVL“ gali nuspręsti nesiimti jokių veiksmų, susijusių su turimų visų ar dalies Inservis grupės bendrovių akcijų perleidimu.

Apie Inservis grupę:
Inservis grupės bendrovės teikia pastatų ūkio valdymo, inžinerinių sistemų priežiūros, daugiabučių administravimo, techninio audito ir gedimų šalinimo, patalpų oro kokybės tyrimų, valymo, teritorijų priežiūros bei kitas pastatų priežiūros paslaugas.

„Invaldai INVL” tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso 100 proc. Inservis grupės bendrovių akcijų. 2021-06-30 duomenimis, valdomo paketo balansinė vertė siekė 5,5 proc. „Invaldos INVL” nuosavo kapitalo vertės, o vertinant pagal paskutinės prekybos dienos (2021-11-05) kapitalizaciją, siektų 3 proc. nuo jos.

Inservis grupės bendrovės sėkmingai vykdo veiklą Lietuvoje ir Latvijoje, metinės pardavimo pajamos 2020 m. viršijo 8 mln. EUR.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]