INVL Logo

Pranešimas apie AB „Invalda INVL“ balsavimo teisių netekimą

„Invalda INVL“ pateikia gautą pranešimą apie balsavimo teisių netekimą. Turima balsų dalis pasikeitė „Invaldai INVL“ padidinus įstatinį kapitalą.
Peržengimo data: 2023-07-21.
Peržengimo riba: 25 proc. (tik tiesiogiai valdomų akcijų atžvilgiu)

IOMiseikiene_pranesimas apie balsu netekima padidinus istatini_2023 07

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]