INVL Logo

Pranešimas apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ obligacijų platinimo rezultatus

2024 m. birželio 12 d. baigėsi „Invalda INVL“ 10 mln. EUR vertės nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų platinimas. 481 investuotojas pateikė pavedimus pasirašyti obligacijų už bendrą 29,035 mln. eurų sumą – obligacijų paklausa viršijo pasiūlą 2,9 karto.

Fiksuotos palūkanos buvo nustatomos aukciono būdu 7-8 proc. intervale. Paraiškų dydis, kokybė ir įvairovė leido „Invaldai INVL“ nustatyti 7 proc. metinę palūkanų normą – žemiausią nurodyto intervalo ribą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, skaičiavimo bazė 30E/360.

„Esame dėkingi investuotojams už pasitikėjimą, kurį aiškiai parodo 2,9 karto viršyta obligacijų paklausa bei nustatyta 7 proc. palūkanų norma. Į rinką atvedėme aiškų ir saugų investicinį produktą, o sau atidarėme dar vieną alternatyvų kapitalo šaltinį“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Bendrovės sprendimu obligacijos investuotojams paskirstytos taip:

  • Obligacijos paskirstomos tik pateikusiems pavedimus už 7 proc. metinių palūkanų. Investuotojams, pateikusiems pavedimus už 7,5 proc. metinių palūkanų ir/arba už 8 proc. metinių palūkanų obligacijų nepaskirstyta.
  • Paskirstant obligacijas investuotojai suskirstyti į 4 grupes pagal paraiškos dydį. Tose grupėse visi investuotojai traktuojami vienodai ir vienodomis sąlygomis gauna obligacijų.
  • Visos investuotojų paraiškos iki 30 tūkst. EUR patenkinamos pilnai. Investuotojai, kurių pavedimai yra didesnei sumai, gauna ne mažiau kaip 30 tūkst. EUR.
  • Obligacijų skaičius suapvalintas iki sveikojo skaičiaus į mažesniąją pusę.

Obligacijų įsigijo 216 Baltijos šalių investuotojų, iš kurių, skaičiuojant pagal obligacijų nominalią vertę, 63,8 proc. yra mažmeniniai ir 36,2 proc. yra instituciniai investuotojai. Šią bendrovės obligacijų emisiją sudaro 10 000 vnt. nekonvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 1 000 eurų, metinė palūkanų norma – 7 proc., išpirkimo data – 2027 m. birželio 14 d., su galimybe bendrovės iniciatyva išpirkti obligacijas anksčiau termino obligacijų baziniame prospekte numatytais atvejais ir tvarka. Pateikiame atnaujintas galutines sąlygas (anglų kalba) bei atnaujintas santraukas su nurodyta galutine palūkanų norma.

Obligacijos bus pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. birželio 14 d.

Obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąrašą.

Obligacijų ISIN kodas LT0000409229.

Obligacijos užtikrinamos įkeičiant dalį Bendrovei priklausančių AB Šiaulių bankas akcijų (pirmos eilės įkeitimu), siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Siūlymas buvo  vykdomas vadovaujantis 2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos banko patvirtintu 25 000 000 eurų ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. Programme for the issuance of notes in the amount of EUR 25,000,000) baziniu prospektu.

 

PRIEDAI:

Invalda_INVL_Updated Final Terms_2024-06-12

Invalda_INVL_Updated Summary EN_2024-06-12

Invalda_INVL_Updated Summary LT_2024-06-12

Invalda_INVL_Updated Summary LV_2024-06-12

Invalda_INVL_Updated Summary EE_2024-06-12

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas
Darius Šulnis
El. paštas [email protected]