INVL Logo

Užbaigus verslų sujungimą su AB Šiaulių banko grupe pagal 2022-11-22 sutartį, AB „Invalda INVL“ įgijo 9,39 proc. banko akcijų

2023 m. gruodžio 15 d. AB „Invalda INVL“ įgijo 62.270.383 naujai išleistas AB Šiaulių bankas akcijas, padidinus banko įstatinį kapitalą ir padarius įrašus sąskaitų tvarkytojui vertybinių popierių sąskaitoje. Naujos akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius. Tai sudaro 9,39 proc. Šiaulių banko akcijų ir jų suteikiamų balsų (po įstatinio kapitalo padidinimo).

Atlikus šiuos veiksmus, galutinai užbaigtas sandoris pagal 2022 m. lapkričio 22 d. pagrindinę sutartį (angl. Master Agreement) dėl „Invaldos INVL“ netiesiogiai valdomų mažmeninių klientų turto valdymo ir gyvybės draudimo verslų sujungimo su AB Šiaulių banko grupe. Daugiau informacijos apie šio sandorio užbaigimą skelbta 2023 m. lapkričio 30 d. pranešime apie esminį įvykį.

Galutinai užbaigus sandorį, „Invalda INVL“ grupė iš viso turi 18,45 proc. AB Šiaulių banko akcijų, o įgyvendinus kitus skelbtus numatomus akcijų įsigijimo sandorius, 2024 m. ketina padidinti savo turimą Šiaulių banko akcijų dalį neviršijant 20 proc. ribos.

„Invalda INVL“ grupė ir toliau valdys alternatyvių investicijų fondus, kitas investicijas bei teiks šeimos biuro paslaugas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]