INVL Baltic Farmland

  Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ valdo 18 uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas. Šioms bendrovėms bendrai priklauso daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje. Daugiau kaip 98 proc. valdomos žemės išnuomota ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.
 
Bendrovė sukurta 2014 m., atsiskyrus nuo turto valdymo grupės „Invalda INVL“. Bendrovės akcijos NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamos nuo 2014 m. birželio 4 dienos. Bendrovė „Invalda INVL“ į žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje pradėjo investuoti 2004 metais.
 
Daugiau informacijos apie „INVL Baltic Farmland“.

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.