Invalda INVL


Kas mes esame?


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti bei investuojanti, ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.
 
Nuo veiklos pradžios nuosekliai ir kryptingai dirbame turto valdymo ir investicijų srityje, teikdami prioritetą klientų interesams. Vystomės išsaugodami savo vertybes. Esame atviri naujoms galimybėms, naujoms rinkoms, naujiems veiklos metodams. Augame investuodami į organinę turto valdymo verslo plėtrą, o atsirandant galimybėms, vykdome naujus įsigijimus šiame versle. Manome, kad, visų pirma, gerai darydami savo tiesioginį darbą ir vykdydami savo pareigas, kuriame vertę visoms suinteresuotoms šalims. Tikime, kad verslo sėkmė yra neatsiejama nuo indėlio į pažangius visuomenės procesus, tad investuojame į žinias, kolektyvo darną, socialinės veiklos skatinimą, tvarumą.

Kaip mes veikiame?


Turto valdymas ir investavimas yra mūsų pagrindinė veikla. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje teikia paslaugas daugiau kaip 250 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,5 mlrd. eurų vertės turto. Grupės lygiu dirbame su skirtingomis turto klasėmis, tokiomis kaip pensijų ir investiciniai fondai, alternatyvios investicijos (privatus kapitalas, tikrasis turtas ir privati skola), individualūs portfeliai. Taipogi turime nuosavą investicinį portfelį. Lėšas investuojame į grupės valdomus produktus kartu su mūsų įmonių klientais, tuo siekiant didesnio interesų bendrumo.  Likusią dalį dabartinio portfelio sudaro istorinės kitos investicijos.
 


 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.