Investicijos

Didžiausios bendrovės kitos investicijos 2019-06-30

Įmonė Veikla Tiesiogiai valdoma dalis, proc. Valdomo paketo vertė 2019-06-30, mln. EUR
Investicijos kartu su INVL klientais


bsgf.invl.com

Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas. 18,01    3,26 + 15,8 įsipareigojimas investuoti

www.invlbalticrealestate.com

Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip  uždarojo tipo investicinė bendrovė 32,42 10,4

https://www.maib.md/

Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą 7,9 3,71

  

   www.invltechnology.com

Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip  uždarojo tipo investicinė bendrovė 14,37 3,01
Kitos istorinės investicijos

www.litagragroup.lt

Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą 45,53* 15,15

 
  www.sb.lt

Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams 5,48 14,99


www.inservis.lt

Pastatų priežiūros įmonių grupė 100 4,34
* 2019 m. liepos mėn. UAB „Litagra“ visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą mažinti bendrovės įstatinį kapitalą. Po įstatinio kapitalo mažinimo „Invaldos INVL“ valdoma dalis sieks 48,81%

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.