Investicijos

Investuodama į valdomą turtą „Invalda INVL“ kartu su kitais investuotojais prisiima tas pačias rizikas ir gauna tą pačią naudą.
 
Su bendrovės valdomu turtu ir kitomis investicijomis galite susipažinti čia.

Sritis Įmonė Veikla Valdomų akcijų dalis, proc.
Investicijos į informacinių technologijų verslus >300 grupės įmonių darbuotojų
>200 kasmet aptarnaujamų klientų
>50 šalių įgyvendinti projektai
23,8 mln. eurų nuosavas kapitalas, nuosavas kapitalas akcijai – 1,96 euro
13,90 proc. „Invaldai INVL“ priklausantis akcijų paketas, kuris 2017-12-31 įvertintas 2,52 mln. eurų
UTIB licencija gauta 2016-07-14, valdymas perduotas „INVL Asset Management“
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
13,90
Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą INVL Baltic Real Estate 56 mln. eurų investicinio turto vertė
33,86 mln. eurų konsoliduotas nuosavas kapitalas.
UTIB licencija gauta 2016-12-22, valdymas perduotas „INVL Asset Management“
85% išnuomotas plotas.
32,13% „Invaldai INVL“ priklausantis akcijų paketas, kuris 2017-12-31 įvertintas 10,04 mln. eurų
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
32,13
Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę INVL Baltic Farmland&ld >3000 ha dirbamos žemės
460 sklypų derlingiausiuose Lietuvos rajonuose
6,5 ha vidutinis sklypo dydis
46,2 vidutinis sklypo našumo balas
~140 nuomininkų
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
12,56 mln. eurų kapitalizacija (2017-12-31)
-
Pirminė žemės ūkio gamyba 25 m. patirtis žemės ūkio sektoriuje
36,9 proc. „Invaldai INVL“ priklausantis akcijų paketas, kuris 2017-12-31 įvertintas 9,97 mln. eurų.
„Litagra“ ketina koncentruotis į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą.
36,9
Bankininkystė >70 klientų aptarnavimo padalinių
>20 m. patirties bankininkystės sektoriuje
6,79 % „Invaldai INVL“ priklausantis akcijų paketas, kuris 2017-12-31 įvertintas 18,11 mln. eurų
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
6,79
Pastatų priežiūra
 


2 mln. kv.m. prižiūrimas plotas
apie 300 atestuotų specialistų
8 Lietuvos miestai, kuriuose teikiamos paslaugos
100 proc. „Invaldai INVL“ priklausantis akcijų paketas, kuris 2017-12-31 įvertintas 3,58 mln. eurų.
100
Medžio masyvo, metalo bei kelio priežiūros įrangos gaminių gamyba
 
>80 darbuotojų
35 m. kelio ženklų gamybos patirtis
100 proc. akcijų priklauso „Invaldai INVL“
100
 Informacija atnaujinta 2018-04-06

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.