Investicijos

Investuodama į valdomą turtą „Invalda INVL“ kartu su kitais investuotojais prisiima tas pačias rizikas ir gauna tą pačią naudą.
 
Su bendrovės valdomu turtu ir kitomis investicijomis galite susipažinti čia.

Sritis Įmonė Veikla Valdomų dalis, proc.
Investicijos į Baltijos jūros regiono bendroves Didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse.
Fondas per pirmą platinimo etapą, kuris baigėsi 2019 m. vasario mėn., pritraukė 106 mln. eurų.
Siekiamas fondo dydis – 200 mln. eurų.
Fondas siekia suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį ir orientuojasi į plėtros kapitalo, įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.
18,01
Investicijos į informacinių technologijų verslus >300 grupės įmonių darbuotojų
>200 kasmet aptarnaujamų klientų
>50 šalių įgyvendinti projektai
28,1 mln. eurų preliminarus 2018 m. nuosavas kapitalas, nuosavas kapitalas akcijai – 2,31 euro
UTIB licencija gauta 2016-07-14, valdymas perduotas „INVL Asset Management“
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
14,33
Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą INVL Baltic Real Estate 58,3 mln. eurų investicinio turto vertė
35,3 mln. eurų preliminarus 2018 m. konsoliduotas nuosavas kapitalas.
UTIB licencija gauta 2016-12-22, valdymas perduotas „INVL Asset Management“
85% išnuomotas plotas.
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
32,29
Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę INVL Baltic Farmland&ld >3000 ha dirbamos žemės
460 sklypų derlingiausiuose Lietuvos rajonuose
6,5 ha vidutinis sklypo dydis
46,2 vidutinis sklypo našumo balas
~140 nuomininkų
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
11,3 mln. eurų kapitalizacija (2018-12-31)
-
Pirminė žemės ūkio gamyba 25 m. patirtis žemės ūkio sektoriuje
„Litagra“ koncentruojasi į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą.
40,98
Bankininkystė >70 klientų aptarnavimo padalinių
>20 m. patirties bankininkystės sektoriuje
Listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje
5,48
Pastatų priežiūra
 


2 mln. kv.m. prižiūrimas plotas
apie 300 atestuotų specialistų
8 Lietuvos miestai, kuriuose teikiamos paslaugos
 
100
Medžio masyvo, metalo bei kelio priežiūros įrangos gaminių gamyba
 
>80 darbuotojų
35 m. kelio ženklų gamybos patirtis
100 proc. akcijų priklauso „Invaldai INVL“
100
 Informacija atnaujinta 2019-03-15

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.