Opcionai

Sudarytos opcionų sutartys ir realizuoti akcijų opcionai:
Sudarytos opcionų sutartys Opcionų realizavimas
Metai, kuriai pasirašytos sutartys dėl akcijų opcionų Akcijų skaičius, vnt. Metai, kuriais realizuojami opcionai Akcijų skaičius, kurį darbuotojai įsigijo pagal opcionų sutartis, vnt. Akcijų suteikimo būdas
2016 52 906 2019 52 906 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2017 80 571 2020 78 867 Perleistos Bendrovės savos akcijos
2018 59 674 2021 N/A N/A
2019 70 397 2022 N/A N/A
2020 317 227 2023 N/A N/A

Opcionai suteikiami vadovaujanti Akcijų suteikimo taisyklėmis, kurių aktualią redakciją galite rasti čia

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.