Istorija detaliai

1991-12-23 Pirmųjų įstatų įregistravimas. Bendrovės pavadinimas  ̶  investicinė akcinė bendrovė „Invalda“. Įstatinį kapitalą sudarė 3 185,82 eurų (tuo metu 1,1 mln. rublių). Bendrovės prezidentas  ̶  Stasys Poškus.
1992-02-06
 
Išrinkta bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba. Stebėtojų tarybos nariai: Dailius Juozapas Mišeikis, Ala Kononovič, Algimantas Petras Misiūnas, Stanislovas Naimovičius, Romualdas Kozyrovičius, Jonas Čebelis. Valdybos nariais išrinkti Stasys Poškus, Alfonsas Rimkus, Algirdas Bučas, Edvardas Dautartas, Danutė Žaliukienė.
1992-03-26 Iki 202,7 tūkst. eurų (70 mln. rublių) padidintas įstatinis kapitalas.
1992-04-30 Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 347,5 tūkst. eurų (120 mln. rublių) ir, padidinant išleistų akcijų skaičių 4 kartus, indeksuotas iki 1,39 mln. eurų.
1992-09­-30 Įstatinis kapitalas padidintas iki 1,7 mln. eurų (600 mln. rublių).
1993-04-01 Įstatinis kapitalas padidintas iki 2,3 mln. eurų (800 mln. talonų).
1995-08-30 Įstatinis kapitalas padidintas iki 2,75 mln. eurų.
1995-12-19 „Invaldos“ akcijos įtrauktos į tuometinės Nacionalinės vertybinių popierių biržos sąrašus.
1996-09-03 Bendrovės prezidentu tapo Algirdas Bučas
1996-10-15 Antrasis akcijų indeksavimas, įstatinis kapitalas padidintas iki 11 mln. eurų.
1997-12-18 „Invalda“ perregistruota į kontroliuojančiąją investicinę bendrovę.
1999-04-30 Į bendrovės valdybą buvo išrinkti Alfonsas Rimkus, Alvydas Banys, Algirdas Bučas, Dailius Juozapas Mišeikis ir Petras Čėsna.
2002-06-12 Į „Invaldos“ valdybą išrinkti trys nariai: Alvydas Banys, Algirdas Bučas ir Dailius Juozapas Mišeikis.
2003-12-19 Kontroliuojančioji investicinė bendrovė „Invalda“ perregistruota į akcinę bendrovę „Invalda“.
2004-09-16
 
Pradėtas reorganizavimas, po kurio „Invalda“ tapo vien holdingo įmone. Baigus reorganizavimą, nekilnojamasis turtas atiteko „Pastanai“, o reorganizavime dalyvavusios bendrovės „Gildeta“, „Kremi“ ir „Pastana“ perdavė „Invaldai“ finansinį turtą.
2004-10-01 Iki 11,7 mln. eurų padidintas įstatinis kapitalas.
2005-11-21 Iki 12 mln. eurų padidintas įstatinis kapitalas.
2006-01-01 „Invaldos“ prezidentu išrinktas Darius Šulnis.
2006-02-01 Išrinkta nauja valdyba, kurios nariais tapo Alvydas Banys, Vytautas Bučas, Dailius Juozapas Mišeikis, Darius Šulnis.
2006-06-30 Prie „Invaldos“ prijungta 75 proc. valdyta įmonė „Pozityvios investicijos“. Reorganizavimo metu išleista 3 273 714 „Invaldos“ akcijų emisija, o „Invalda“ tapo tiesiogine „Pozityvių investicijų“ valdytų bendrovių akcininke. Po reorganizavimo „Invaldos“ įstatinis kapitalas – 13 mln. eurų.
2007-03-08 „Invalda“, siekdama skatinti socialinę iniciatyvą, įkūrė viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas“, kuri organizuotų įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms.
2007-09-28
 
Baigtas „Invaldos“ ir vienos iš didžiausių bendrovės akcininkių AB „Nenuorama“ susijungimas – AB „Nenuorama“ prijungta prie „Invaldos“. Užbaigus šį procesą, išgryninta įmonės akcininkų struktūra, visų pagrindinių verslų valdymą tiesiogiai perėmė pati „Invalda“. Po reorganizavimo įmonės įstatinis kapitalas  ̶  12,3 mln. eurų.
2008-01-01 „Invalda“ įtraukta į Oficialųjį NASDAQ OMX Vilnius sąrašą.
2008-07-09 „Invaldos“ valdyboje Dailių Juozapą Mišeikį pakeitė Dalius Kaziūnas.
2008-12-02 „Invalda“ išleido 7,24 mln. eurų ir 14, 48 mln. eurų neviešas konvertuojamųjų obligacijų emisijas.
2010-01-30 Akcininkų susirinkimo sprendimu išleistos 2,15 mln. eurų nominaliosios vertės konvertuojamosios obligacijos.
2010-02-03 Konvertavus 14,48 mln. eurų obligacijų, bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 14,96 mln. eurų.
2012-01-01 „Invaldos“ prezidentu išrinktas Dalius Kaziūnas.
2012-03-30
 
Konvertavus 7,24 mln. eurų ir 2,15 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisijas įstatinis kapitalas padidintas 1,7 mln. eurų suma iki 16,67 mln. eurų.
2012-04-30 „Invaldos“ valdyboje Dalių Kaziūną pakeitė Indrė Mišeikytė.
2012-05-15 „Invalda“ supirko 5 755 794 vnt. savų akcijų už 17,26 mln. eurų.
2012-08-06 Iki 15 mln. eurų sumažintas įstatinis kapitalas.
2013-03-08
 
2013 m. kovo 8 d. „Invalda“ įsigijo 10 proc. savo akcijų, už kurias sumokėta 12,43 mln. EUR, o gegužės 24 d. buvo įsigyta dar 2,1 proc. savo akcijų už 2,57 mln. eurų.
2013-05-23 „Invaldos“ prezidentu išrinktas Darius Šulnis.
2013-05-28
 
Į „Invaldos“, po atskyrimo proceso tęsiančios veiklą pavadinimu „Invalda LT“, valdybą išrinkti trys nariai: Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Darius Šulnis. Alvydas Banys išrinktas valdybos pirmininku.
2013-05-31 Baigtas atskyrimo procesas, po kurio „Invalda“ tęsia veiklą pavadinimu „Invalda LT“. Įmonės įstatinis kapitalas po atskyrimo siekė 7,19 mln. EUR.
2013-10-10 2013 m. spalio 10 d. „Invalda LT“ įsigijo 7,42 proc. savo akcijų, už kurias sumokėta 5,34 mln. eurų.
2013-12-30 „Invalda LT“ įsigijo 0,78 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo 0,678 mln. eurų.
2014-04-29
 
Užbaigtas atskyrimas, kurio metu nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“, kuri tęsia veiklą, atskirta dalis ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti nauji vienetai: akcinė bendrovė „INVL Technology“, akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ ir akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“.
2014-09-23
 
AB „Invalda LT“ įsigijo specializuotą pensijų fondų valdymo bendrovę „MP Pension Funds Baltic“. Už 100 proc. „MP Pension Funds Baltic” akcijų sumokėta 3,3 mln. eurų.
2015-01-05
 
AB „Invalda LT” užbaigė „Finastos" grupės įsigijimo sandorį Lietuvoje ir Latvijoje. Bendra „Finastos” grupės įmonių Lietuvoje ir Latvijoje įsigijimo kaina, įskaitant mažumos akcininkams sumokėtas sumas bei išlaidas konsultantams sudarė 7,35 mln. eurų.
2015-05-11 Akcinė bendrovė „Invalda LT“ pakeitė pavadinimą į akcinė bendrovė „Invalda INVL“.
2015-06-25 Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ už 548,7 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 143 645 vnt. savo akcijų.
2015-07-19
 
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ užbaigė sandorį dėl „Finastos“ banko ir FMĮ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. Atsiskaitymui už parduotas akcijas Šiaulių bankas išleido naują akcijų emisiją, kurios vertė – 6,19 mln. eurų.
2015-09-14 Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo naujai išleistų Šiaulių banko akcijų už 6,19 mln. eurų ir valdo 6,79 proc. Šiaulių banko kapitalo.
2016-05-23 AB „Invalda INVL“ už 557 887,29 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 135 739 vnt. savų akcijų, kas sudaro 1,14 proc. jos įstatinio kapitalo.
2017-02-24 „Invaldos INVL“ 100 proc. kontroliuojama UAB „Cedus invest“ kartu su kitais UAB „Litagra“ akcininkais parafavo akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl „Litagros“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo, t.y. AB „Litagros prekyba“, bei jos antrinės įmonės Latvijoje SIA „Litagra“, pardavimo.
2017-05-22 Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ už 105 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 23 076 vnt. savo akcijų.
2017-12-15 Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ pardavė 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, akcijų už 9,4 mln. EUR.
2018-10-02 Tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro „Invalda INVL“, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), ir „Horizon Capital“ už 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų) įsigijo 41,09 proc. didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų.
2019-02-05 „Invalda INVL“ įsipareigojo investuoti 19,15 mln. eurų į profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo privataus kapitalo investicinį fondą„INVL Baltic Sea Growth Fund“.