Investiciniai fondai

„Invaldos INVL“ grupės bendrovė „INVL Asset Management“ investicinius fondus valdo nuo 2004 metų ir specializuojasi akcijų bei obligacijų parinkimu Vidurio ir Rytų Europos regione.
 
Bendrovė „INVL Asset Management“ valdo investicinius fondus, suteikiančius galimybę investuoti į įvairių pasaulio regionų – nuo Europos, Rusijos iki viso pasaulio besivystančių rinkų – akcijas ir obligacijas. Dauguma iš bendrovės valdomų fondų yra platinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Rekomenduojama investavimo į šiuos fondus trukmė yra nuo 1 iki 5 metų. Dauguma šių fondų yra įtraukti į tarptautinius vertinimus, o „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ yra pelnęs ir tarptautinį pripažinimą.
 
2019 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus pasirinko daugiausia - 4,7 tūkst. klientų arba 85 proc. investuojančių į Lietuvoje registruotus investicinius fondus (remiantis Lietuvos banko duomenimis).

2016 m. spalį Lietuvos bankas suteikė „INVL Asset Management“ teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus.

2017 m. spalį Lietuvos bankas suteikė „INVL Asset Management“ licenciją valdyti ir profesionaliems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.
 
Daugiau informacijos apie investicinius fondus:

Daugiau informacijos apie investicinius fondus, skirtus informuotiesiems investuotojams:

Daugiau informacijos apie investicinius fondus, skirtus profesionaliems investuotojams:

 

Kaupdami investiciniuose fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.