Pensijų fondai

„Invaldos INVL“ grupės bendrovė „INVL Asset Management“ pensijų fondus Lietuvoje valdo nuo 2004 metų. Perėmusi bendrovių „Finasta Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“ patirtį, bendrovė šiuo metu siūlo kaupti pensijai aštuoniuose antros ir penkiuose trečios pakopos pensijų fonduose.

Vienas iš iki 2019 m. vasario veikusių INVL antros pakopos pensijų fondų – „INVL Mezzo II 53+“ yra pelnęs tarptautinį įvertinimą. 2018 m. Europos šalių pensijų fondų apdovanojimuose „IPE Awards“ jis buvo pripažintas geriausiu Vidurio ir Rytų Europos fondų kategorijos pensijų fondu.
 
„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo investavimo riziką mažindama pagal rekomenduojamą fondo dalyvių amžių, taip suteikdama galimybes ilguoju laikotarpiu maksimaliai auginti kaupiamą turtą bei apsaugoti sukauptas investicijas.

Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ pensijų fondus Lietuvoje:
 
Antra pakopa:
Trečia pakopa:
 
Daugiau informacijos apie INVL Asset Management pensijų fondus Latvijoje:
 
Antra pakopa:
Trečia pakopa:

 

Svarbi informacija del kaupimo II ir III pakopos pensijų fonduose:

Investicijos į II ir III pakopos pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo.

Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+ arba INVL STABILO III 58+).

Lėšos, kaupiamos II ar III pakopos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ pensijų fondų investavimo strategijas rasite pensijų fondų taisyklėse, kurias kartu su fondų ataskaitomis ir apžvalgomis galite rasti mūsų bendrovės interneto svetainėje www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose www.lb.lt, www.pensijusistema.lt bei www.sodra.lt.

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka. Dėl papildomos valstybės įmokos, senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Taip pat primename, kad dalyvaudami II ir III pakopos pensijų fonduose Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma savo, sutuoktinio ar iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai sumokėtoms įmokoms, kurių suma kartu su kitomis GPM mažinančiomis išlaidomis neviršija 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų. Pasinaudoti gyventojų pajamų lengvata ir susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio galima deklaruojant praėjusių metų pajamas. Gyventojų pajamų lengvatos dydis ir jos taikymas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

III pakopos pensijų fondo išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą (periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos) gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Tuo tarpu už II pakopos pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 112 eur, pusė – 56 eur). Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia - www.lb.lt/pensiju_anuitetas.