Privatus kapitalas

Veikdama nuo 1991 metų, „Invalda INVL“ buvo investavusi į keliasdešimt įmonių Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje ir yra vieną didžiausių grąžų investuotojams Baltijos šalyse sugeneravusi privataus kapitalo valdytoja. Taip pat bendrovė yra sukaupusi didelę patirtį valdant nekilnojamąjį bei kitą alternatyvų turtą, pavyzdžiui, žemės ūkio paskirties žemę.
 
„Invalda INVL“ yra įgyvendinusi sandorių tiek veikdama kartu su užsienio privataus kapitalo valdytojais, tiek su vietos investuotojais ar vadovų komandomis. Plačiau apie parduotus verslus skaitykite čia.
 
Turime vieną stipriausių privataus kapitalo komandų Lietuvoje. 
 
Šiuo metu valdomas šis alternatyvus turtas:
„INVL Baltic Sea Growth Fund"
„INVL Baltic Real Estate“
„INVL Special Opportunities Fund“
„INVL Technology“
INVL Baltijos miškų fondas I"
„INVL Baltic Farmland“
INVL Partner Energy and Infrastructure Fund"

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.