Dividendai ir akcijų supirkimas

„Invalda INVL“ nuo 2012 m. vykdo akcijų supirkimus. Jie vyko 2012-2018 metais. Taip pat bendrovė yra išmokėjusi dividendus.


Iš viso dividendams ir akcijų supirkimams skirta suma (EUR)Vienai akcijai skirta dividendų suma (EUR)

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu sprendžiamas dividendų skyrimo klausimas, įvyksta per 4 mėnesius nuo metų pabaigos.
 
Teisę gauti dividendus turi tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje).
 
Bendrovė išmoka paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.
 
Dividendų išmokėjimo tvarka:
  • Akcininkams, kurių asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko AB Šiaulių bankas, dividendai pervedami į akcininko nurodytą sąskaitą;
  • Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų, reikia užpildyti prašymą, pasirašyti jį ir išsiųsti kartu su savo asmens dokumento kopija į Šiaulių banką;
  • Akcininkams, kurių akcijas apskaito kiti sąskaitų tvarkytojai (finansų maklerio įmonės ar vertybinių popierių apskaitos paslaugas teikiantys bankų padaliniai), dividendai pervedami į pas juos atidarytą akcininko piniginių lėšų sąskaitą.
 
Bendrovės akcininkams pažymas apie einamaisiais metais išmokėtus dividendus pagal pareikalavimą rengia ir siunčia AB Šiaulių bankas (Šeimyniškių g. 1A, LT - 09312 Vilnius, tel. 8 700 55055, el. p. info@sb.lt).