Dividendai ir akcijų supirkimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu sprendžiamas dividendų skyrimo klausimas, įvyksta per 4 mėnesius nuo metų pabaigos. 2020 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis AB „Invalda INVL" (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,80 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2019 metus (bendra dividendams skiriama suma sudaro 9,288 mln. EUR). 
 
Teisę gauti dividendus turi tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje), t.y. 2020 m. gegužės 15 d.
 
Bendrovė išmoka paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.
 
Dividendų išmokėjimo tvarka:
  • Akcininkams, kurių asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko AB Šiaulių bankas, dividendai pervedami į akcininko nurodytą sąskaitą;
  • Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų, arba nori patikslinti sąskaitos numerį, reikia užpildyti prašymą. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas prašymas turi būti siunčiamas į Šiaulių banką el.paštu dividendai@sb.lt. Neturint galimybės pasirašyti elektroniniu parašu, prašome atsispausdinti ir pasirašyti užpildyti prašymą ir išsiųsti jį kartu su savo asmens dokumento kopija į Šiaulių banką prašyme nurodytu adresu;
  • Akcininkams, kurių akcijas apskaito kiti sąskaitų tvarkytojai (finansų maklerio įmonės ar vertybinių popierių apskaitos paslaugas teikiantys bankų padaliniai), dividendai pervedami į pas juos atidarytą akcininko piniginių lėšų sąskaitą.Istorija:
„Invalda INVL“ nuo 2012 m. vykdo akcijų supirkimus. Jie vyko 2012-2019 metais. Taip pat bendrovė yra išmokėjusi dividendus.


Dividendams ir akcijų supirkimams skirta suma (EUR)Vienai akcijai skirta dividendų suma (EUR)