Dividendai ir akcijų supirkimas

2021 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis  AB „Invalda INVL" (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą neskirti dividendų už 2020 metus.
 
„Invalda INVL“ nuo 2012 m. vykdo akcijų supirkimus. Jie vyko 2012-2019 metais. Taip pat bendrovė yra išmokėjusi dividendus.


Dividendams ir akcijų supirkimams skirta suma (EUR)Vienai akcijai skirta dividendų suma (EUR)