INVL Logo

INVESTICINIAI FONDAI

„INVL Asset Management“ valdo investicinius fondus, suteikiančius galimybę investuoti į besivystančios Europos ir besivystančio pasaulio rinkų akcijas bei obligacijas.

Investiciniams fondams būdinga aukšta koncentracija tik perspektyviose investicijose bei didelis atotrūkis nuo lyginamųjų indeksų. Obligacijų investicijoms keliamas tikslas maksimizuoti rizikos ir grąžos santykį, dažnai ribojant finansinę trukmę bei aktyviai dalyvaujant pirminėje rinkoje. Akcijų investicijose ieškoma vertės ir jos potencialą atskleisiančių įvykių, o Baltijos šalyse – galimybės aktyviau įsitraukti į įmonių valdymą ir komunikaciją.

Dauguma bendrovės valdomų investicinių fondų yra platinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

 • Fondo dydis 29,9 mln. EUR
 • Grąža 2020 m. 3,34%
 • Grąža per 5 m. 17,14%
 • Investuoja Vidurio ir Rytų Europos regione: Rusija, Turkija, Gruzija, Rumunija, Makedonija.
 • Investicijos nėra ribojamos konkrečiais sektoriais, bet yra atsižvelgiama į mažesnę trukmę ir investicinius reitingus. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą. Fondas investuoja tik į eurais ir doleriais denominuotus vertybinius popierius bei draudžiant dolerio valiutos riziką. Fondo tikslas – maksimizuoti rizikos ir grąžos rodiklį „Sharpe“.

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

 • Fondo dydis 8,5 mln. EUR
 • Grąža 2020 m. 2,78%
 • Grąža nuo 2016 m. liepos mėn. 1 d. (veiklos pradžios) 22,67%
 • Investuoja besivystančiose šalyse šiuose regionuose: Centrinė ir Rytų Europa, Lotynų Amerika, Afrika ir Vidurinieji Rytai, Azija.
 • Investuoja į obligacijas. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą. Fondas investuoja tik į eurais ir doleriais denominuotus vertybinius popierius bei draudžiant dolerio valiutos riziką. Fondo tikslas – maksimizuoti rizikos ir grąžos rodiklį „sortino“.

INVL Baltijos fondas

 • Fondo dydis 7 mln. EUR
 • Grąža 2020 m. -1,4%
 • Grąža per 5 m. 42,46%
 • Lėšos investuojamos į Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Švedija) rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas.
 • Portfelį sudaro finansų, vartojimo prekių ir paslaugų, komunalinių paslaugų, telekomunikacijų bei gamybos paslaugų bendrovių akcijos.

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

 • Fondo dydis 6,3 mln. EUR
 • Grąža 2020 m. -12,8%
 • Grąža per 5 m. 97,55%
 • INVL Rusijos TOP20 subfondo lėšos investuojamos į 15–25 valdytojų patraukliausiai įvertintų Rusijos bendrovių akcijas.
 • Parinkdamas investicijas fondo valdytojas vadovaujasi fundamentalios analizės principais. Siekiant užtikrinti kokybišką turto valdymą, fondo valdytojas ieško neįvertintų investicijų nepriklausomai nuo jų dydžio. Taip subfondo turtas yra nukreipiamas į mažiau akcijų atsižvelgiant į suderintiesiems investiciniams fondams leidžiamą jų kiekį.

Daugiau  informacijos apie investicinius fondus rasite čia.