INVL Logo

INVESTICINIAI FONDAI

„INVL Asset Management“ valdo investicinius fondus, suteikiančius galimybę investuoti į besivystančios Europos ir besivystančio pasaulio rinkų akcijas bei obligacijas.

Investiciniams fondams būdinga aukšta koncentracija tik perspektyviose investicijose bei didelis atotrūkis nuo lyginamųjų indeksų. Obligacijų investicijoms keliamas tikslas maksimizuoti rizikos ir grąžos santykį, dažnai ribojant finansinę trukmę bei aktyviai dalyvaujant pirminėje rinkoje. Akcijų investicijose ieškoma vertės ir jos potencialą atskleisiančių įvykių, o Baltijos šalyse – galimybės aktyviau įsitraukti į įmonių valdymą ir komunikaciją.

Dauguma bendrovės valdomų investicinių fondų yra platinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

  • Investuoja Vidurio ir Rytų Europos regione: Rusija, Turkija, Gruzija, Rumunija, Makedonija.
  • Investicijos nėra ribojamos konkrečiais sektoriais, bet yra atsižvelgiama į mažesnę trukmę ir investicinius reitingus. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą. Fondas investuoja tik į eurais ir doleriais denominuotus vertybinius popierius bei draudžiant dolerio valiutos riziką. Fondo tikslas – maksimizuoti rizikos ir grąžos rodiklį „Sharpe“.

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

  • Investuoja besivystančiose šalyse šiuose regionuose: Centrinė ir Rytų Europa, Lotynų Amerika, Afrika ir Vidurinieji Rytai, Azija.
  • Investuoja į obligacijas. Subfondas derina rizikingesnes (įmonių obligacijas) ir saugesnes (vyriausybių obligacijas) investicijas, siekiant apsaugoti investuotojų turtą ir generuoti stabilią grąžą. Fondas investuoja tik į eurais ir doleriais denominuotus vertybinius popierius bei draudžiant dolerio valiutos riziką. Fondo tikslas – maksimizuoti rizikos ir grąžos rodiklį „sortino“.

INVL Baltijos fondas

  • Lėšos investuojamos į Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Švedija) rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas.
  • Portfelį sudaro finansų, vartojimo prekių ir paslaugų, komunalinių paslaugų, telekomunikacijų bei gamybos paslaugų bendrovių akcijos.

Daugiau  informacijos apie investicinius fondus rasite čia.