INVL Logo

KITOS INVESTICIJOS

Investicijų grupė Įtraukiamos investicijos Turimų investicijų konsoliduota vertė 2022-03-31, mln. EUR Konsoliduotas pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2022 m. 3 mėn., neįtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. EUR
Turto valdymo verslas (operacinė dalis) Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, eliminavus turto valdymo verslo nuosavas investicijas 8,1 (0,5)
Turto valdymo verslas (investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus) INVL Baltic Sea Growth Fund,
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II,
INVL Renewable Energy Fund I,
INVL Baltic Real Estate,
INVL Technology,
Kiti INVL produktai
29,9 1,6
Draudimo verslas (draudimo veikla bus pradėta vykdyti užbaigus įsigijimo sandorį) Įtraukiama vertė ir rezultatas, eliminavus draudimo verslo nuosavas investicijas 1,0
Investicijos į bankinį sektorių AB Šiaulių bankas,
Moldova-Agroindbank (maib)
43,5 (10,8)
Istorinės investicijos UAB „Litagra“,
„Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę),
AB „Vernitas“,
UAB „Kelio ženklai“ (paskola)
26,9 0,9