INVL Logo

AB “Invalda”: Preliminarios veiklos rezultatų skelbimo 2006 metais datos

AB “Invalda”              Informacinis pranešimas          2006-03-23

Preliminarios veiklos rezultatų skelbimo 2006 metais datos

AB „Invalda“ informuoja, kad 2006 metais bendrovės veiklos rezultatus
planuojama skelbti tokiomis datomis:
1. 2006 m. kovo 27 d. – pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą  ir darbotvarkės paskelbimas;
2. 2006 m. balandžio 19 d. – audituoti 2005 metų veiklos rezultatai;
3. 2006 m. balandžio 28 d.:
– pirmojo 2006 m. ketvirčio veiklos rezultatai;
– visuotinis akcininkų susirinkimas ir susirinkimo sprendimų paskelbimas;
4. 2006 m. liepos 31 d. – 2006 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai;
5. 2006 m. spalio 31 d. – 2006 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių
veiklos rezultatai.

Alvydas Banys
Valdybos pirmininkas