INVL Logo

„Invalda INVL“ obligacijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje

Bendrovės „Invalda INVL“ sėkmingai išplatinta pirmoji vieša 10 mln. eurų obligacijų emisija nuo liepos 1 dienos bus įtraukta į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąrašą.

„Invalda INVL“ 10 mln. eurų vertės 3 metų trukmės obligacijas už 7 proc. metinę palūkanų normą Baltijos šalių mažmeniniams ir instituciniams investuotojams išplatino šių metų birželio viduryje. Šių skolos vertybinių popierių paklausa 2,9 karto viršijo pasiūlą.

Šia obligacijų emisija „Invalda INVL“ finansuos įprastinę veiklą ir kartu prisideda prie kapitalo rinkos vystymosi.

„Invaldos INVL“ iki 25 mln. eurų vertės viešai platinamų obligacijų programos bazinį prospektą Lietuvos bankas patvirtino šių metų gegužės 28 dieną. Pagal programą „Invalda INVL“ gali išleisti vieną ar daugiau nekonvertuojamųjų, eurais denominuotų iki 5 metų trukmės obligacijų. Obligacijos užtikrinamos įkeičiant dalį bendrovei priklausančių Šiaulių banko akcijų, siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Apie „Invalda INVL“

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. Daugiau informacijos: https://www.invaldainvl.com.

Svarbi informacija                                                              

 Čia pateikiama informacija yra rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas ar kvietimas įsigyti kurių nors konkrečių bendrovės vertybinių popierių. Primename, kad bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją, todėl prieš investuodamas į obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi įsivertinti savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus ir atidžiai susipažinti prospektu ir kitais obligacijų emisijos dokumentais, įskaitant pirmosios emisijos galutines sąlygas ir obligacijų emisijos santrauką.