INVL Logo

„Invalda INVL“ planuoja šiais metais išleisti viešai platinamų obligacijų

Bendrovė „Invalda INVL“ planuoja dar šiais metais išleisti viešą obligacijų emisiją – tai būtų pirmas kartas, kai įmonės obligacijos platinamos viešai tiek instituciniams, tiek ir mažmeniniams investuotojams Baltijos šalių rinkose.

„Invalda INVL“ naudoja labai žemą skolos lygį ir neturime ketinimų jį reikšmingai didinti. Leidžiame obligacijas, nes norime turėti diversifikuotus skolinto kapitalo šaltinius. Taipogi, esame aktyvus Baltijos šalių kapitalo rinkos dalyvis ir esame suinteresuoti jos vystymųsi. Pritrauktas lėšas naudosime įprastiniams verslo poreikiams finansuoti – investicijoms į mūsų valdomus fondus bei visų esamų įsipareigojimų bankui padengimui“, – teigia „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Bendrovės valdyba patvirtino iki 25 mln. eurų vertės viešai platinamų obligacijų programą. Programa numato, kad „Invalda INVL“ gali išleisti vieną ar daugiau nekonvertuojamųjų, eurais denominuotų iki 5 metų trukmės obligacijų. Obligacijos būtų užtikrinamos įkeičiant dalį bendrovei priklausančių Šiaulių bankas akcijų, siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Bazinis „Invalda INVL“ obligacijų prospektas jau pateiktas Lietuvos bankui tvirtinti.

Pirmąją 10 mln. eurų vertės viešą obligacijų emisiją numatoma išleisti artimiausiu metu, priklausomai nuo situacijos kapitalo rinkose ir su sąlyga, kad bus patvirtinti obligacijų siūlymo dokumentai bei priimti reikalingi valdymo organų sprendimai dėl galutinių sąlygų. Emisija būtų įtraukiama į „Nasdaq Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.

„Invalda INVL“ obligacijų platinimą organizuotų Šiaulių bankas ir FMĮ „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras.

Apie „Invalda INVL“

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. Daugiau informacijos: https://www.invaldainvl.com.