INVL Logo

„Invalda INVL“ pradeda platinti pirmąją viešąją 10 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

Pirmaujanti turto valdymo grupė „Invalda INVL“ birželio 3 dieną pradeda platinti  pirmąją viešąją 10 mln. eurų vertės fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją, kuri skirta Baltijos šalių privatiems ir instituciniams investuotojams.

Obligacijų emisijos trukmė – 3 metai. Obligacijų metinė palūkanų norma bus nustatyta 7-8 proc. intervale ir paskelbta užbaigus platinimą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį.

Šia obligacijų emisija „Invalda INVL“ numato finansuoti įprastinę veiklą ir kartu prisidėti prie kapitalo rinkos vystymosi.

„Viešą obligacijų emisiją leidžiame pirmą kartą, nes norime turėti diversifikuotus skolinto kapitalo šaltinius ir tuo pačiu suteikti galimybę joje dalyvauti visiems Baltijos šalyse veikiantiems investuotojams, įskaitant mažmeninius“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Privatūs ir instituciniai investuotojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje galės įsigyti iki 10 tūkst. vienetų bendrovės 1 000 eurų nominalios vertės obligacijų. Minimali investavimo suma 1 000 eurų. Obligacijos viešai bus platinamos iki birželio 12 d., 13 val. „Invaldos INVL“ viešą obligacijų emisiją platina Šiaulių bankas ir FMĮ „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras. Obligacijų savininkų patikėtinė – audito įmonė „Audifina“.

„Invalda INVL“ taip pat ketina teikti „Nasdaq Vilnius“ prašymą dėl bendrovės išplatintų obligacijų įtraukimo į „Nasdaq Baltic“ skolos vertybinių popierių sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Obligacijas įtraukti į prekybą numatoma per 3 mėnesius.

Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją ir platinimo procesą galima rasti www.invaldainvl.com skiltyje investuotojams.

Birželio 6 d., 16:00 val., rengiamas pristatymas investuotojams ir klausimų–atsakymų sesija. Nuoroda į registraciją – čia.

„Invaldos INVL“ iki 25 mln. eurų vertės viešai platinamų obligacijų programos bazinį prospektą Lietuvos bankas patvirtino šių metų gegužės 28 dieną. Pagal programą „Invalda INVL“ gali išleisti vieną ar daugiau nekonvertuojamųjų, eurais denominuotų iki 5 metų trukmės obligacijų. Obligacijos  užtikrinamos įkeičiant dalį bendrovei priklausančių Šiaulių banko akcijų, siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Apie „Invalda INVL“

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. Daugiau informacijos: https://www.invaldainvl.com.

Svarbi informacija                                                           

 Čia pateikiama informacija yra rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas ar kvietimas įsigyti kurių nors konkrečių bendrovės vertybinių popierių. Primename, kad bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją, todėl prieš investuodamas į obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi įsivertinti savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus ir atidžiai susipažinti prospektu ir kitais obligacijų emisijos dokumentais, įskaitant pirmosios emisijos galutines sąlygas ir obligacijų emisijos santrauką.