INVL Logo

„Invalda INVL“ supirks dalį savų akcijų

Pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“ sieks supirkti savų akcijų ir tam panaudos 1 mln. eurų iš turimo sukaupto rezervo. Maksimali akcijų įsigijimo kaina – 14,83 euro už akciją, tačiau supirkimas vyks olandiško aukciono principu, todėl, esant didesnei pasiūlai, kaina galės būti ir mažesnė.

„Invalda INVL“ valdybos sprendimu, savų akcijų supirkimas vyks 2024 metų rugsėjo 2-6 dienomis, paskelbus bendrovės tarpinius šių metų pirmojo pusmečio  rezultatus. Maksimalus įsigyjamų „Invalda INVL“ akcijų kiekis – 67 430 vienetų (arba 0,55 proc. akcinio kapitalo), maksimali įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė 2023 metų pabaigoje. Akcijų pasiūlai viršijus nustatytą kiekį, bus nupirktos mažiausia kaina pasiūlytos 67 430 akcijos olandiško aukciono principu visiems pardavėjams sumokant vienodą biržos algoritmo nustatytą kainą.

Prieš pranešimą apie akcijų supirkimą „Invalda INVL“ akcijų kaina biržoje siekė 14 eurų.

„Savų akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti „Invalda INVL“ įstatinį kapitalą, anuliuojant bendrovės įsigytas akcijas ir įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su darbuotojų opcionais. Tai pat tai yra papildoma galimybė investuotojams, norintiems realizuoti visas ar dalį savo akcijų“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.

„Invalda INVL“ akcininkai sprendimą dėl savų akcijų supirkimo priėmė šių metų balandžio 30 dieną vykusiame susirinkime. Šiuo metu bendrovė turi sukaupusi 9,888 mln. eurų rezervą savoms akcijos įsigyti.

Apie „Invalda INVL“

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. Daugiau informacijos: https://www.invaldainvl.com.