INVL Logo

„Invaldos INVL“ akcininkai pritarė darbuotojų akcijų opcionams

„Invaldos INVL“ ir jos grupės įmonių darbuotojai galės realizuoti anksčiau suteiktus akcijų opcionus ir pasirašyti sutartis dėl naujų akcijų opcionų įsigijimo. Tam buvo pritarta balandžio 30 dieną vykusiame „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkime.

Dar 2020 metais „Invaldos INVL“ ir jos grupės įmonių darbuotojams suteikti akcijų opcionai bus realizuoti šiais metais. Tam bus leidžiamos naujos akcijos ir jų nominalia verte didinamas „Invaldos INVL“ įstatinis kapitalas. Bendrovės ir grupės įmonių darbuotojai galės šiais metais sudaryti naujas opcionų sutartis dėl „Invaldos INVL“ akcijų įsigijimo 2026 metais. Akcijų įsigijimo tvarką ir kainą patvirtino bendrovės akcininkai.

„Jau daug metų suteikiame darbuotojams galimybę tapti bendrovės akcininkais. Ši praktika kuria abipusę naudą „Invaldos INVL“ grupei ir komandai bei skatina siekti bendrų tikslų ir geriausių veiklos rezultatų“, – sako „Invaldos INVL“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Balandžio 30 d. taip pat buvo patvirtinta bendrovės 2022 m. finansinė atskaitomybė ir savų akcijų supirkimo tvarka bei sąlygos. Savų akcijų supirkimui būtų naudojamas anksčiau „Invaldos INVL“ suformuotas 9,89 mln. eurų rezervas.

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2022 m. pabaigoje siekė 130,8 mln. eurų arba 11,07 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 14,24 proc. ir 13,53 proc. didesni nei prieš metus (įvertinus ir išmokėtus 7,7 mln. eurų dividendus akcininkams). Paskutinį metų ketvirtį išaugusi investicijų vertė lėmė, kad „Invaldos INVL“ veikla pernai buvo pelninga – gauta 16,67 mln. eurų grynojo pelno.

INVL grupės įmonių valdomas klientų turtas 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,9 mlrd. eurų ir buvo 18,3 proc. didesnis nei prieš metus (1,6 mlrd. eurų). Klientų skaičius, patikėjusių savo lėšas „Invaldos INVL“ grupei, per metus padidėjo 16,6 proc. iki 303,9 tūkst.

Apie „Invaldą INVL“

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkst. individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 1,9 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos. 

„Invaldos INVL“ akcijomis „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 1995 metų. „Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2022 metų pabaigoje siekė 130,8 mln. eurų.