INVL Logo

„Invaldos INVL“ valdyba siūlo skirti dividendus už 2021 m.

2022 m. balandžio 27 d. akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba, įvertinusi poreikį būsimoms investicijoms ir gautinus įmonių dividendus bei kitus pinigų srautus, priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,65 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui, kai bendras akcijų skaičius, suteikiantis teisę į dividendus, yra 11.749.032. Bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 7.637 tūkst. EUR. Jei įstatinio kapitalo didinimas būtų įregistruotas iki akcininkų teisių apskaitos dienos (2022 m. gegužės 13 d.), tai 0,65 EUR vienai akcijai būtų išmokama ir naujoms išleistoms akcijoms. Tokiu atveju paskirta dividendams suma didėtų iki 7.682 tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad „Invaldos INVL“ valdyba 2022 m. balandžio 8 d. yra patvirtinusi kitą pelno paskirstymo projektą, akcininkų susirinkime balsavimui bus teikiami abu pelno paskirstymo projektai, o akcininkai balsuos „už“ ar „prieš“ tik vienu iš siūlymų.

 

Pridedama:
Pelno (nuostolių) paskirstymo projektai_du siulymai

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]