INVL Logo

Keičiama "Invaldos" valdymo struktūra

Investicijų bendrovė „Invalda“, penktadienį surengusi valdybos posėdį, priėmė nutarimą 2006 metų sausio 12 dieną surengti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame tikimasi pritarimo „Invaldos“ ir „Pozityvių investicijų“ reorganizavimui, prie „Invaldos“ prijungiant „Pozityvias investicijas“.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui taip pat bus siūloma padidinti „Invaldos“ valdybos narių skaičių nuo trijų iki keturių. Valdybos, darbą pradėsiančios 2006 metų vasario 1 dieną, nariais siūloma rinkti Dailių Juozapą Mišeikį, Alvydą Banį, Darių Šulnį ir Vytautą Bučą, kuris šiuo metu eina SEB Vilniaus banko valdybos nario, prezidento pavaduotojo ir finansų tarnybos direktoriaus pareigas.

Valdybos posėdyje penktadienį taip pat buvo priimtas sprendimas „Invaldos“ prezidentu nuo kitų metų sausio pradžios skirti Darių Šulnį, kuris bus atsakingas už einamuosius operatyvinius klausimus.

Šiuo metu bendrovės prezidento pareigas einantis Algirdas Bučas kartu su dabar viceprezidentų pareigas einančiais Alvydu Baniu bei Dailium Juozapu Mišeikiu taps naujai formuojamos „Invaldos“ patarėjų komandos nariais, spręsiančiais strateginius bendrovės klausimus.

Pasak „Invaldos“ valdybos pirmininko Alvydo Banio, tiek sustiprinta „Invaldos“ valdyba, tiek naujai formuojama patarėjų komanda koncentruosis į strateginių bendrovės klausimų sprendimą, naujų perspektyvų verslo plėtrai paiešką.

„Invalda“, preliminariais neaudituotais duomenimis, per tris šių metų ketvirčius uždirbo 13,912 mln. litų grynojo pelno. „Invaldos“ grupė per visus 2004 metus uždirbo 19,6 mln. litų grynojo pelno. Grupės pajamos pernai siekė 205,129 mln. litų.