INVL Logo

Užbaigtas „Invaldos LT“ atskyrimas, veiklą pradeda trys naujos įmonės

Užbaigtas vienos didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ atskyrimas – veiklą pradeda naujos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“. Visų trijų naujų įmonių akcijas jau gegužę ketinama kotiruoti NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Naujos bendrovės Registrų centre užregistruotos antradienį, 2014 m. balandžio 29 d.

„Invaldos LT“ verslo modelis pertvarkomas pagal klasikinius turto valdymo principus. Ateityje „Invalda LT“ sieks pagrindines pajamas gauti iš valdymo veiklos ir tapti viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių regione.

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojanti „INVL Baltic Farmland“, investicijomis į nekilnojamąjį turtą užsiimanti „INVL Baltic Real Estate“ bei investicijomis į informacinių technologijų įmones užsiimanti „INVL Technology“ vėliau sieks uždaro tipo investicinių bendrovių licencijų ir savo esme bus panašios į fondus.

„Tikimės, kad pertvarka bus naudinga tiek visiems 3,9 tūkst. „Invaldos LT“ akcininkų, tiek naujiems investuotojams – jie turės galimybę pasirinkti savo investicijų riziką bei horizontą. Manome, kad panašaus turto atskyrimas į atskiras bendroves leis atskleisti to turto tikrąją vertę”, – sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis

Bendrovei „INVL Baltic Farmland“ perduota 17 į žemės ūkio paskirties žemę investuojančių įmonių bei joms suteiktos paskolos. Šiuo metu minėtos įmonės kartu valdo daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, o jų konsoliduotas nuosavas kapitalas 2013 metų pabaigoje siekė 34,3 mln. litų.

„INVL Baltic Real Estate“ perėmė „Invaldos LT“ nekilnojamojo turto įmones „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, „Rovelija“ bei jai suteiktas paskolas bei su logistikos nekilnojamojo turto projektu susijusį turtą Latvijoje. Konsoliduotas „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas, skaičiuojant 2013 metų pabaigoje, siektų 44,2 mln. litų, o turtas – 150,6 mln. litų.

„INVL Technology“ valdo 80 proc. BAIP grupės akcijų. Kaip skelbta anksčiau, neaudituotos BAIP grupės pajamos 2013 metais išaugo 25 proc. iki 50,7 mln. litų, o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – 63 proc. iki 4,4 mln. litų.

Visų trijų naujų bendrovių valdybos nariais išrinkti dabartiniai „Invaldos LT“ valdybos nariai Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė bei D. Šulnis, kuris paskirtas ir visų įmonių vadovu. „Ši „Invaldai LT“ identiška valdymo organų sudėtis turėtų būti tik pereinamuoju laikotarpiu, kol įmonės taps uždaro tipo investicinėmis bendrovėmis. Jų valdymą vėliau ketinama perduoti „Invaldai LT“ priklausančiai „Invalda LT Investments“, kurioje dirbs įvairių sričių profesionalai“, – sakė D. Šulnis.

Dabartiniai „Invaldos LT“ akcininkai proporcingai jų turimų akcijų skaičiui dalyvauja naujų bendrovių kapitale.  Pavyzdžiui, 1000 „Invaldos LT“ akcijų turintis akcininkas po atskyrimo turės 520 „Invaldos LT“ akcijų, 145 „INVL Baltic Farmland“ akcijas, 309 „INVL Baltic Real Estate“ akcijas ir 26 „INVL Technology“ akcijas.

Naujos įmonės netrukus kreipsis į Lietuvos banką dėl listingavimo NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Kaip skelbta anksčiau, atskyrimas vykdomas balansinėmis, o ne rinkos vertėmis, todėl naujų bendrovių akcijų kainas turės nustatyti rinka. Nekilnojamojo turto bei žemės ūkio paskirties žemių įmonėse atliekami turto vertinimai, todėl konsoliduotas jų nuosavas kapitalas parodo galimą bendrovių vertę, o „INVL Technology“ galėtų būti vertinama pinigų srautų metodu.

„Invaldos LT“ įstatinis kapitalas po atskyrimo siekia 11,866 mln. litų, „INVL Baltic Real Estate“ – 7,044 mln. litų, „INVL Baltic Farmland“ – 3,294 mln. litų, o „INVL Technology“ – 592,7 tūkst. litų. Naujų įmonių pristatymai bus paskelbti iki jų listingavimo pradžios.