Preliminarūs 2009 m. 12 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2009 m. AB „Invalda“ įmonių grupės preliminarūs rezultatai:
- konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą siekia 111,03 mln. Lt (32,16 mln. EUR);
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto rezultato dalis siekia 91,08 mln. Lt (26,38 mln. EUR) nuostolių.
- visas konsoliduotas grynasis nuostolis siekia 88,19 mln. Lt (25,54 mln. EUR).

AB „Invalda“ preliminarus 2009 m. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 123,46 mln. Lt (35,76 mln. EUR), o grynasis nuostolis sudaro 120,2 mln. Lt (34,81 mln. EUR).

Pagrindinę neigiamą įtaka rezultatui davė suformuoti atidėjiniai galimiems nuostoliams nekilnojamojo turto sektoriuje padengti bei investicinio turto vertės pokyčiai, kurių bendra suma grupėje siekė 115,9 mln. Lt (33,57 mln. EUR), o bendrovėje 107,1 mln. Lt (31,12 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2009 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- preliminarių 2009 m. AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. +370 5275 2776

Grįžti į naujienų sąrašą