2011 m. 6 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2011 metų 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 142,4 mln.Lt (41,2 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 146,2 mln. Lt (42,3 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 6 mėn. grynasis pelnas sudaro 193,1 mln. Lt (55,9 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- 2011 m. šešių mėnesių neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2011 m. šešių mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

Grįžti į naujienų sąrašą