Neaudituoti 2012 metų 12 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatai

2012 metų 12 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 23,3 mln. litų (6,7 mln. eurų) (2011 metais 209,0 mln. litų (60,5 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grupės grynasis pelnas siekia 30,7 mln. litų (8,9 mln. eurų) (2011 metais 216,5 mln. litų (62,7 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda“ 2012 m. 12 mėn. grynasis pelnas sudaro 20,9 mln. litų (6,05 mln. eurų) (2011 metais pelnas sudarė 274,9 mln. litų (79,6 mln. eurų).

AB „Invalda“ grupės 2012 metų 12 mėnesių rezultatų apžvalga:

Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ per 2012 metus uždirbo 23,3 mln. litų (6,7 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 9 karto mažiau nei 2011-aisiais, kai pelnas siekė 209,0 mln. litų (60,5 mln. eurų). AB „Invalda“ savo akcijų supirkimui 2012 metais skyrė 59,6 mln. litų (17,3 mln. eurų). Šiuo metu taip pat vykdomas dar vienas bendrovės AB „Invalda“ savų akcijų supirkimas, kuriam skirta dar 42,9 mln. litų (12,4 mln. eurų). Pasak D. Kaziūno, šiuo metu AB „Invalda“ yra paskelbusi atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo bendrovės AB „Invalda“ bus atskirta turto dalis ir jos pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė AB „Invalda privatus kapitalas“. Pastarajai teks 45,45 proc. bendrovės AB „Invalda“ turto, kurio balansinė vertė 2012 metų pabaigoje siekė  372,1 mln. litų (107,8 mln. eurų), bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.

Baldų sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 72 proc. didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB „Vilniaus baldai“ akcijų, per 2012 metais bendrovei AB „Invalda“ uždirbo 19,4 mln. litų (5,6 mln. eurų) neaudituoto pelno, arba 0,1 mln. litų (0,03 mln. eurų) daugiau nei 2011 metais (19,3 mln. litų (5,6 mln. eurų)). 2012 metais AB „Vilniaus baldai“ pardavimai siekė 230,1 mln. litų (66,6 mln. eurų) arba 3,5 proc. mažiau nei 2011 metais (238,4 mln. litų (69,0 mln. eurų)). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 34,8 mln. litų (10,1 mln. eurų) (2011-ais metais 36,1 mln. litų (10,5 mln. eurų)). Eliminavus vienkartinių sąnaudų įtaką per 2012 metų EBITDA sudarė 37,8 mln. litų (10,9 mln. eurų) ir 2,4 proc. viršijo 2011 metų to paties laikotarpio pelną prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (36,9 mln. litų (10,7 mln. eurų)). Bendrovė 2012 metais uždirbo 26,8 mln. litų (7,8 mln. eurų) grynojo pelno. AB „Vilniaus baldai“ yra paskelbę, kad investicijos per 2012-2013 metus sudarys apie 27 mln. litų (7,8 mln. eurų).

Nekilnojamojo turto sektoriuje per 2012 metus patirta 11,1 mln. litų (3,2 mln. eurų) nuostolių (2011 metais – 17,8 mln. litų (5,2 mln. eurų)). Nuostolius lėmė investicinio turto perkainavimas, sumažinęs nekilnojamojo turto vertę 8,7 mln. litų (2,5 mln. eurų) iki 226,8 mln. litų (65,7 mln. eurų). 2012 metų pabaigoje AB „Invalda” grupės bendrovė Klaipėdos senamiestyje atnaujino 20-ies gyvenamųjų apartamentų ir 4 komercinių patalpų komplekso „Danės užutėkis“ plėtrą, o Kuršių Nerijoje pradėjo 40 naujų butų iš viso turėsiančius „Kopų vėtrungės“ namų projektą.

Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame bendrovei AB „Invalda“ priklauso UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 24,3 proc. iki 13,3 mln. litų (3,9 mln. eurų), patirta 0,3 mln. litų (0,1 mln. eurų) nuostolių.

Žemės ūkio sektorius, kuriame bendrovei AB „Invalda“ priklauso 36,8 proc. UAB „Litagra“ akcijų, bendrovei AB „Invalda“ uždirbo 7,2 mln. litų (2,1 mln. eurų) pelno. UAB „Litagra“ 2012 metų apyvarta (pagal Verslo apskaitos standartus) išaugo 34,9 proc. iki 429,2 mln. litų (124,3 mln. eurų), o grynasis pelnas siekė 20,3 mln. litų (5,9 mln. eurų).

Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame AB „Invalda“ priklauso 80 proc. UAB „BAIP grupė“ akcijų, per 2012 metus patirta 1,1 mln. litų (0,3 mln. eurų) nuostolių. UAB „BAIP grupė“ konsoliduota apyvarta siekė 40,2 mln. litų (11,6 mln. eurų), arba 16,5 proc. daugiau nei 2011 metais (34,5 mln. litų (10,0 mln. eurų)).

Kiti svarbūs dvylikos mėnesių ir pobalansiniai įvykiai

2013 m. vasario 13 d. AB „Invalda“ valdyba paskelbė bendrovės atskyrimo sąlygas bei nusprendė inicijuoti iki 10 proc. savo akcijų supirkimą. Viešai paskelbtos atskyrimo sąlygos numato, kad nuo AB „Invalda“ bus atskirta turto dalis, kurios pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė AB „Invalda privatus kapitalas“. Jai teks 45,45 proc. bendrovės AB „Invalda“ turto, kurio balansinė vertė 2012 metų pabaigoje siekė 372,1 mln. litų (107,8 mln. eurų), bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.

Pridedama:

- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- AB „Invalda“ 2012 m. 12 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2012 m. 12 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas dalius@invalda.lt

Grįžti į naujienų sąrašą