Neaudituoti 2013 m. 6 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2013 metų 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:

- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 96,5 mln. litų (27,9 mln. eurų) (2012 metais 22,1 mln. litų (6,4 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) (2012 metais 25,0 mln. litų (7,2 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda LT“ 2013 m. pirmojo pusmečio pelnas sudaro 68,8 mln. litų (19,9 mln. eurų) (2012 metais 36,2 mln. litų pelno (10,5 mln. eurų).

AB „Invalda LT“ grupės 2013 metų pirmojo pusmečio rezultatų apžvalga:

Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 97,5 mln. litų (28,2 mln. eurų) neaudituoto konsoliduoto pelno, tenkančio įmonės akcininkams, tačiau didžiąją dalį rezultato lėmė dėl „Invaldos“ reorganizavimo susidaręs 89,4 mln. litų (25,9 mln. eurų) apskaitinis pelnas.

Pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus traktuojama, kad atskyrimo metu perduotas turtas buvo parduotas tikrosiomis rinkos vertėmis. Didžiausią įtaką apskaitinio pelno susidarymui turėjo skirtumas tarp „Vilniaus baldų“ įsigijimo ir rinkos vertės.

Pagrindinis pirmojo pusmečio įvykis buvo pasibaigęs „Invaldos” reorganizavimas. Tolimesni prioritetai būtų „Invaldos LT” verslo modelio tobulininimas bei grupės verslų stiprinimas.

Baldų sektorius, kuriame „Invalda LT” valdo 45,4 proc. „Vilniaus baldų“ akcijų, „Invaldai LT“ pirmąjį pusmetį atnešė 3,8 mln. litų (1,1 mln. eurų) grynojo pelno. Kaip skelbta anksčiau, „Vilniaus baldų“ 2013 m. pirmojo pusmečio pardavimai siekė 68,3 mln. litų (19,8 mln. eurų)– 41 proc. mažiau nei 2012 m. to paties laikotarpio (115,4 mln. litų (33,4 mln. eurų). „Vilniaus baldai“ 2013 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 5,2 mln. litų (1,5 mln. eurų) grynojo pelno, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 10,9 mln. litų (3,2 mln. eurų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 48 proc. nuo 15,4 mln. litų (4,5 mln. eurų) iki 7,9 mln. litų (2,3 mln. eurų).

Rugpjūčio 1 dieną „Invalda LT“ padidino Lietuvos baldų gamybos bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų paketą nuo 39,4 iki 45,4 proc. Už 6 proc. privalomo oficialaus pasiūlymo metu įsigytų akcijų sumokėta 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų).

Nekilnojamojo turto sektoriuje pirmojo pusmečio nuostolis siekė 0,7 mln. litų (0,2 mln. eurų). Po atskyrimo „Invaldos LT“ grupės įmonės, iš kurių didžiausia – „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, valdo 48,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto komercinių patalpų Vilnuje ir Kaune bei apie 2,8 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės.

Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invalda LT“ valdo 20,1 proc. „Litagros” akcijų, pirmąjį pusmetį atnešė 4,0 mln. litų pelno (1,2 mln. eurų). „Litagros“ grupės pajamos pirmąjį pusmetį išaugo 6,5 proc. iki 185,9 mln. litų (53,8 mln. eurų), pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) - 5 proc. iki 14,8 mln. litų (4,3 mln. eurų), grynasis pelnas – 40,6 proc. iki 9 mln. litų (2,6 mln. eurų).

Informacijos technologijų sektoriuje, kuriame „Invalda LT“ valdo 80 proc. „BAIP grupės“ akcijų, per šešis mėnesius patirta 0,6 mln. litų nuostolių (0,2 mln. eurų). BAIP grupės apyvarta padidėjo 25,6 proc. iki 19,1 mln. litų (5,5 mln. eurų), EBITDA – 2,3 karto iki 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų).

Pastatų priežiūros sektorius, kuriame „Invaldai LT“ priklauso „Inreal pastatų priežiūra“, „Priemiestis“, „Jurita“ bei Naujosios Vilnios turgavietė, atnešė 0,9 mln. litų pelno (0,3 mln. eurų). Pastatų priežiūros sektoriaus įmonių pirmojo pusmečio apyvarta išaugo 13,3 proc. iki 6,8 mln. litų (2,0 mln. eurų).

Priedai:

AB Invalda IFRS 2013 IIQ LT.pdf
Invalda LT prezentacija 2013 08 30 LT.pdf
Invalda LT pusmetinis pranesimas 2013 08 30 LT.pdf
Atskaitingu asmenu patvirtinimas.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą