Neaudituoti 2014 m. 6 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2014 metų 6 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 18,8 mln. litų (5,4 mln. eurų),  2013 metų pirmąjį pusmetį siekė 92,2 mln. litų (26,7 mln. eurų).
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 18,8 mln. litų (5,4 mln. eurų), 2013 metų pirmąjį pusmetį siekė 93,2 mln. litų (27 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda LT“  2014 m. 6 mėnesių pelnas sudaro 75,5 mln. litų (21,9 mln. eurų), 2013 metų pirmąjį pusmetį AB „Invalda LT” pelnas sudarė – 69,5 mln. litų. (20,1 mln. eurų)

Papildoma informacija:

„Invaldos LT“ grynųjų aktyvų vertė 2014 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 158,5 mln. litų, (45,9 mln. eurų) arba 13,36 lito (3,87 euro) akcijai.

Po 2014 metų antrąjį ketvirtį įvykusio atskyrimo „Invalda LT“ pristatoma kaip investicinis subjektas (pagal 10-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą).

„Tai reiškia, kad visas „Invaldos LT“ turtas vertinamas tikrąja verte, o konsoliduojamas tik pagrindinis valdymo verslas“, - sakė „Invaldos LT“ vyriausiasis finansininkas Raimondas Rajeckas.

2014 metų birželio pabaigoje investicija į pagrindinį turto valdymo verslą (licencijos siekiančią „Invalda LT Investments“) siekė 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų).

Pusmečio pabaigoje „Invalda LT“ turėjo 41,2 mln. litų (11,9 mln. eurų) grynųjų pinigų bei jų ekvivalentų.

Investicija į 12,42 proc. „INVL Baltic Real Estate” biržos kaina buvo vertinama 5,7 mln. litų (1,65 mln. eurų), o valdomas 12,42 proc. „INVL Technology” akcijų paketas – 2,3 mln. litų (0,7 mln. eurų).

Paskolos „INVL Baltic Real Estate“ ir „INVL Technology“ grupės įmonėms sudarė 25,9 mln. litų (7,5 mln. eurų).

2014 metų birželio pabaigoje „Invaldos LT“ investicija į „Litagrą“  buvo vertinama 51,6 mln. litų (14,9 mln. eurų).  Akcijos įvertintos pagal 2014 metų gegužę užbaigtą sandorį, kurio metu „Invalda LT“ pasididino valdomą „Litagros“ akcijų paketą iki 36,9 proc.

Investicija į pastatų priežiūros sektoriaus įmones „Inservis”, „Priemiestis”, „Jurita” bei „Naujosios Vilnios turgavietė“ birželio pabaigoje buvo vertinama 9,1 mln. litų (2,6 mln. eurų). Akcijos vertintos pagal kitos analogiška veikla NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamos bendrovės EBITDA daugiklį.

Kitos investicijos sudarė 6,5 mln. litų (1,9 mln. eurų), iš jų į listinguojamas akcijas – 4,4 mln. litų (1,3 mln. eurų).

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2014 metų birželio pabaigoje sudarė 7,1 mln. litų (2,1 mln. eurų).

Atskiros bendrovės „Invalda LT“ pirmojo pusmečio pelnas sudarė 75,5 mln. litų (21,9 mln. eurų), o konsoliduotas pelnas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams - 18,8 mln. litų (5,4 mln. eurų).

2014 metų balandžio pabaigoje užbaigtas „Invaldos LT“ atskyrimas, po kurio veiklą pradėjo naujos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Pridedama:
- 2014 m. 6 mėn. finansinės ataskaitos;
- Tarpinis pranešimas;
- Pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas Darius@invaldainvl.com

Grįžti į naujienų sąrašą