Neaudituoti 2014 m. 9 mėn. AB „Invalda LT“ grupės rezultatai

2014 metų 9 mėnesių AB „Invalda LT“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai: 
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 21,3 mln. litų (6,2 mln. eurų),  2013 metų trečiąjį ketvirtį siekė 94,8 mln. litų (27,5 mln. eurų).
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 21,2 mln. litų (6,1 mln. eurų), 2013 metų trečiąjį ketvirtį siekė 95,8 mln. litų (27,7 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda LT“  2014 m. 9 mėnesių pelnas sudaro 78 mln. litų (22,6 mln. eurų), 2013 metų 9 mėnesių  AB „Invalda LT” pelnas sudarė – 87,3 mln. litų. (25,3 mln. eurų)

Papildoma informacija:

Vienos didžiausių turtą valdančių ir investuojančių bendrovių Lietuvoje „Invalda LT“ grynųjų aktyvų vertė 2014 metų rugsėjo pabaigoje siekė 161 mln. litų (46,6 mln. eurų), arba 13,57 lito (3,93 euro) akcijai.

Po 2014 metų antrąjį ketvirtį įvykusio atskyrimo „Invalda LT“ pristatoma kaip investicinis subjektas (pagal 10-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą), todėl visas „Invaldos LT“ turtas vertinamas tikrąja verte, o konsoliduojamas tik pagrindinis valdymo verslas.

„Trečiąjį ketvirtį užbaigėme specializuotos pensijų fondų kaupimo bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ įsigijimą, o lapkritį pasirašėme įpareigojančią sutartį dėl „Finastos“ grupės įsigijimo. Šie sandoriai yra strateginiai „Invaldos LT“ grupei. Jie ženkliai sustiprins „Invaldos LT”, kaip vienos didžiausių ir ilgiausiai rinkoje veikiančių turto valdytojų, Lietuvoje poziciją“, - sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.

2014 metų rugsėjo pabaigoje investicija į pagrindinį turto valdymo verslą („MP Pension Funds Baltic“ bei licencijos siekiančią „Invalda LT Investments“) siekė 12,8 mln. litų (3,7 mln. eurų). „MP Pension Funds Baltic“ valdomas turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 308,2 mln. litų (89,3 mln. eurų), įmonė turi 62 tūkst. klientų. Lyginant su 2014 metų pradžia, valdomas turtas išaugo 22,2 proc., o klientų skaičius – 7,4 proc.

Devynių mėnesių pabaigoje „Invalda LT“ turėjo 27,9 mln. litų (8,1 mln. eurų) grynųjų pinigų bei jų ekvivalentų.

Investicija į 12,4 proc. „INVL Baltic Real Estate” biržos kaina buvo vertinama 5,5 mln. litų (1,6 mln. eurų), o valdomas 12,4 proc. „INVL Technology” akcijų paketas – 2,6 mln. litų (0,8 mln. eurų).

Paskolos „INVL Baltic Real Estate“ ir „INVL Technology“ grupės įmonėms sudarė 28 mln. litų (8,1 mln. eurų).

2014 metų rugsėjo pabaigoje „Invaldos LT“ investicija į „Litagrą“  buvo vertinama 51,6 mln. litų (14,9 mln. eurų). Akcijos įvertintos pagal 2014 metų gegužę užbaigtą sandorį, kurio metu „Invalda LT“ pasididino valdomą „Litagros“ akcijų paketą iki 36,9 proc.

Investicija į pastatų priežiūros srityje veikiančias įmones „Inservis”, „Priemiestis”, „Jurita” bei „Naujosios Vilnios turgavietė“ rugsėjo pabaigoje buvo vertinama 11,7 mln. litų (3,4 mln. eurų). Akcijos vertintos pagal kitos analogiška veikla užsiimančios NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos bendrovės EBITDA daugiklį.

Kitos investicijos sudarė 6 mln. litų (1,7 mln. eurų), iš jų į listinguojamas akcijas – 4,3 mln. litų (1,2 mln. eurų).

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2014 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 7,1 mln. litų (2,1 mln. eurų).

Atskiros bendrovės „Invalda LT“ devynių mėnesių pelnas sudarė 78 mln. litų (22,6 mln. eurų), o konsoliduotas pelnas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams – 21,3 mln. litų (6,2 mln. eurų). Per trečiąjį ketvirtį „Invaldos LT“ pelnas pasiekė 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų).

2014 metų balandžio pabaigoje užbaigtas „Invaldos LT“ atskyrimas – veiklą pradėjo naujos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje. 

Pridedama:
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Konsoliduotas tarpinis pranešimas
Pagrindinių duomenų santrauka
Konsoliduotos ir bendrovės neaudituotos tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas Darius@invaldainvl.com

Grįžti į naujienų sąrašą