Neaudituoti 2016 m. 6 mėn. AB „Invalda INVL“ grupės rezultatai

2016 metų 6 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:

- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto nuostolio dalis ir visas konsoliduotas grynasis nuostolis siekia 0,2 mln. eurų, 2015 metų 6 mėn. pabaigoje akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis ir visas konsoliduotas grynasis pelnas siekė 4,1 mln. eurų.
- konsoliduotas 2016 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 47,5 mln. eurų, 2015 metų pabaigoje – 48,1 mln. eurų.

Pačios AB „Invalda INVL“ 2016 metų 6 mėnesių pelnas sudaro 0,1 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. bendrovės pelnas sudarė – 3,8 mln. eurų. 2016 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 48,2 mln. eurų, 2015 m. pabaigoje – 48,5 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ konsoliduotas nuosavas kapitalas 2016 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,5 mln. eurų arba 4,1 euro akcijai ir nuo metų pradžios sumažėjo 0,24 proc. Konsoliduotas grupės „Invalda INVL“ nuostolis pirmąjį pusmetį buvo 0,2 mln. eurų (tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu uždirbta 4,1 mln. eurų).

„Vykdoma veikla, dabartinis mūsų investicijų vertinimo lygis ir įmonių, į kurias esame investavę, planai leidžia tikėtis, kad 2016 metai „Invaldos INVL“ grupei bus sėkmingi“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Per pirmąjį pusmetį „Invalda INVL“ įsigijo 1,1 proc. savo akcijų už 0,6 mln. eurų, bendrovės akcininkai taip pat patvirtino opcionų programą grupės darbuotojams.

Turto valdymo verslas

„Invaldos INVL“ turto valdymo įmonės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, gerovės valdymo finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“ bei administravimo bendrovė „INVL Farmland Management“ šių metų birželio pabaigoje valdė 374,3 mln. eurų turto – 14 proc. daugiau nei 2015 m. pabaigoje (328,2 mln. eurų). Klientų skaičius per pusmetį išaugo 2,7 proc. ir pasiekė 171,2 tūkst.

„Lėšas mums patikėjusių klientų turtas valdomas sėkmingai ir didžioji dalis mūsų valdomų pensijų, investicinių fondų bei vertybinių popierių portfelių 2016 metais yra pelningi. Kuriama ilgalaikė nauda savo klientams – esminė prielaida norint išlaikyti spartų valdomo turto augimą dabar ir ateityje“, - sakė D. Šulnis.

Pasak jo, reikšmingos investicijos į turto valdymo verslo plėtrą bei paslaugų kokybę neigiamai veikia trumpalaikius rezultatus, bet kuria ilgalaikę vertę klientams ir „Invaldos INVL“ grupei.

„Invaldos INVL“ grupės įmonių pajamos iš turto valdymo bei administravimo verslo per 2016 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 22 proc. iki 2,1 mln. eurų, patirta 0,3 mln. nuostolių. Investicijos į turto valdymo verslą 2016 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 7,9 mln. eurų.

Investicijos

Investicijos į susijusias įmones

Pirmojo pusmečio pabaigoje „Invalda INVL“ valdė 32,1 proc. investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, kurios buvo įvertintos 8,2 mln. eurų. Iš šios investicijos per pirmąjį pusmetį uždirbta 263 tūkst. eurų (įskaitant gautus dividendus). 2016 m. kovą „INVL Baltic Real Estate“ išplatino 9 mln. eurų akcijų emisiją, iš kurios „Invalda INVL“ įsigijo akcijų už 6,2 mln. eurų.

„Vilniaus vartų“ komplekso pertvarka, kryptingas darbas su šiuo ir kitais bendrovės valdomais objektais bei jų nuomininkais, taip pat augančios nekilnojamojo turto vertės turėtų atnešti teigiamą efektą „INVL Baltic Real Estate“ rezultatams artimiausioje ateityje“, – sakė  D. Šulnis.

Pasak jo, „INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu siekia uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos tam, kad tinkamai struktūrizuotų verslą ir įgyvendintų per viešą akcijų platinimą prisiimtus įsipareigojimus.

„Invaldos INVL“ investicijos į 15,7 proc. „INVL Technology“ akcijų paketą 2016 m. birželio pabaigoje siekė 3,4 mln. eurų, apskaitytas nuostolis iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio sudarė 0,4 mln. eurų. Liepą „INVL Technology“ gavo UTIB licenciją, o bendrovės valdymas perduotas „INVL Asset Management“.

„Įmonės šešių mėnesių rezultatus vertiname neutraliai. „INVL Technology“ šiuo metu yra investiciniame cikle, kuriame svarbu racionaliomis kainomis atlikti tinkamus įsigijimus bei plėtojant valdomas ir naujai įsigytas įmones sukurti reikšmingą vertę akcininkams. Per metus nuo viešo akcijų platinimo „INVL Technology“ įvykdė įsigijimų už 3,25 mln. eurų, kas atitinka planus ir pažadus investuotojams“, – sakė D. Šulnis.

Žemės ūkis

„Invaldos INVL“ investicijos į Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB „Litagra“ („Invaldai INVL“ priklauso 36,9 proc. akcijų paketas) 2016 m. birželio pabaigoje siekė 12 mln. eurų, per pirmą pusmetį iš šio paketo nuvertėjimo patirta 2,9 mln. eurų nuostolių.

„Kritusios pieno kainos blogino pirminės žemės ūkio gamybos verslo rezultatus bei mažino vertę, tuo tarpu ūkininkų aptarnavimo ir grūdų prekybos verslas demonstravo gerėjančius rezultatus“, – sakė D. Šulnis.

Bankininkystė

„Invaldai INVL“ priklauso 6,79 proc. akcijų paketas Šiaulių banke, kurio vertė per pusmetį išaugo 2 mln. eurų iki 8,4 mln. eurų. „Esame patenkinti rekordiniais Šiaulių banko rezultatais ir organine verslo plėtra. Baltijos šalių bankų rinkoje vyksta konsolidacijos procesai – tai atveria naujų galimybių arčiau klientų esančiam bankui“,  – sakė  D. Šulnis.

Pastatų priežiūra

2016 m. pirmojo pusmečio pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomos pastatų priežiūros grupės „Inservis“ įmonių vertė siekė 5,5 mln. eurų arba 0,9 mln. eurų daugiau nei 2015 m. pabaigoje. „Pastatų priežiūros segmente aktyviai dairomės įsigijimų Lietuvoje ir Latvijoje“, – sakė D. Šulnis.

Kitos investicijos

2016 m. birželio pabaigoje „Invaldos INVL“ investicijos į kitas biržoje kotiruojamas akcijas siekė 0,6 mln. eurų. Kitų bendrovės investicijų ir paskolų vertė buvo 1,6 mln. eurų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai 2016 m. pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 0,9 mln. eurų.

Pridedama:
- 2016 m. 6 mėn. konsoliduotos neaudituotos tarpinės sutrumpintos ataskaitos;
- 2016 m. 6 mėn. konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- Pagrindinių duomenų santrauka;
- Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Grįžti į naujienų sąrašą