Atskyrimas 2013 m.

2013 m. gegužę po reorganizacijos vietoje bendrovės „Invalda“ veikia dvi bendrovės. Atskyrus turto dalį, įsteigta nauja akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“. Po atskyrimo toliau veikianti bendrovė „Invalda“ pakeitė pavadinimą į „Invalda LT“, o 2015 m. balandį – į „Invalda INVL“.
 
Pranešimas apie patvirtintas atskyrimo sąlygas pateikiamas čia, o informaciją apie turto paskirstymą rasite čia.
 
2013 m. gegužės 31 d. akcininkams, turėjusiems „Invaldos“ akcijų, 45,45 proc. sumažintas jų turimas „Invaldos“ akcijų kiekis ir suteikta tiek pat „Invalda privatus kapitalo“ akcijų, kurios nekotiruojamos NASDAQ Vilnius biržoje. Pavyzdžiui, akcininkas turėjęs 10 tūkstančių „Invaldos“ akcijų, po atskyrimo turėjo 5 455 „Invaldos LT“ ir 4 545 „Invalda privatus kapitalas“ akcijų.

Akcininkai, kurių akcijos buvo apskaitomos bankuose ar finansų maklerio įmonėse, tikslų savo akcijų kiekį gali sužinoti kreipęsi į savo finansų tarpininką.