INVL Logo

Naujasis privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity...

Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują informuotiems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Private Equity Fund II“, kuris tęs sėkmingą privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą. Į Baltijos, Lenkijos ir kaimyninių valstybių verslus investuosiantis naujasis privataus kapitalo fondas sieks pritraukti mažiausiai 250 mln. eurų investicijų ir bus didžiausias Baltijos šalyse, o maksimalus fondo dydis sieks 400 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ mokės akcininkams dividendus

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2023 metus išmokės 388 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ numato dividendus akcininkams...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ numato akcininkams už 2023 metus išmokėti 0,09 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo bus balsuojama bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau

„INVL Technology“ akcininkai tvirtins savų akcijų...

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai balsuos dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos, įmonės 2023 metų veiklos rezultatų ir pelno paskirstymo. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas rengiamas balandžio 30 dieną.

Daugiau

„INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė išaugo iki...

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2023 metų pabaigoje siekė 43,53 mln. eurų arba 3,6052 euro akcijai ir per metus išaugo 13,7 proc.

Daugiau

„Eco Baltia“ planuoja įsigyti pavojingų atliekų...

Pirmaujančio Baltijos šalyse privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse „Eco Baltia“, plėsdama įmonės veiklą ir aplinkosauginių paslaugų spektrą, planuoja įsigyti lyderiaujančią Latvijos pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovę „Eko Osta“. Šalių sudaryta pirkimo sutartis, kurios įgyvendinimui reikalingas Latvijos konkurencijos tarybos leidimas, numato 100 proc. „Eko Osta“ akcijų įsigijimą.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 0,7 mln. eurų...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 0,7 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 83 proc. mažiau nei 2022 metais, kai buvo gauta 4,2 mln. eurų grynojo pelno.

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ paskelbė šių metų veiklos...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino įmonės veiklos prognozes 2024 metams, siūlomus dividendus akcininkams ir savų akcijų supirkimo tvarką. Dėl pritarimo valdybos siūlymams bus balsuojama bendrovės metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 10 dieną.

Daugiau

Valdomų įmonių pardavimui „INVL Technology“...

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ tarpininkauti parduodant valdomas įmones pasirinko investicijų patarėją įmonių susijungimų ir įsigijimų srityje – „Corum Group“ įmonę Liuksemburge „Corum Group International“. „INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

Daugiau