INVL Logo

Dėl AB „Invalda LT“ valdomo turto

Užbaigus „Invaldos“ atskyrimo procesą, viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ daugiausiai dėmesio skirs esamų investicijų portfelio peržiūrai bei atskirų verslų strategijoms.
Pagrindiniai „Invalda LT“ verslai veikia baldų gamybos („Vilniaus baldai“), žemės ūkio („Litagra“), nekilnojamojo turto („Invaldos nekilnojamojo turto fondas“), informacijos technologijų (BAIP grupė) bei pastatų priežiūros sektoriuose.
„Svarbiausias mūsų tikslas – didinti ilgalaikį verslų konkurencingumą ir efektyvumą. Atskirose įmonėse matome patrauklių plėtros ir augimo galimybių, ypač susijusių su dalyvavimu tarptautinėse rinkose. Artimiausiu metu šiems pagrindiniams prioritetams skirsime daugiausiai mūsų dėmesio ir resursų“, – sakė „Invalda LT“ prezidentas Darius Šulnis.
Pasak jo, „Invalda LT“ verslai yra diversifikuoti tiek ūkio šakų, tiek geografine prasme ir turi augimo potencialą.
„Taip pat esame pasirengę selektyviai svarstyti naujus sudėtingus projektus, kur mūsų pastangos gali sukurti vertės“, – sakė D. Šulnis.
Po atskyrimo „Invalda LT“ valdo 39,35 proc. didžiausios Lietuvos baldų gamybos bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, kurios kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
„Invalda LT“ taip pat valdo 54,55 proc. „Cedus invest“, kuriai priklauso 36,9 proc. vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų, todėl efektyvi akcijų dalis „Litagroje“ siekia 20,1 proc. „Litagros“ apyvarta 2012 metais siekė 429,2 mln. litų, EBITDA – 39,8 mln. litų, grynasis pelnas – 20,4 mln. litų.
Bendra nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo ir įmonėms „Invalda LT“ suteiktų paskolų vertė 2013 m. kovo 31 d. siekia apie 78 mln. litų.  Komercinius nekilnojamojo turto objektus, kurie liko „Invalda LT“, valdo „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ bei kitos mažesnės įmonės. Iš viso valdoma 48,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto patalpų Vilniuje ir Kaune, kurios įvertintos 144,2 mln. litų. Nekilnojamojo turto sektoriuje „Invalda LT“ grupei priklausančios įmonės taip pat valdo apie 2,8 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri įvertinta 23,2 mln. litų.
„Invalda LT“ taip pat valdo 80 proc. informacijos technologijų bendrovės „BAIP grupė“ akcijų, o per „BAIP grupės“ valdomą įmonę „Norway Registers Development“ veikia tarptautinėse rinkose.
Pastatų priežiūros sektoriuje „Invalda LT“ priklauso įmonės „Inreal pastatų priežiūra“, „Priemiestis“ ir „Jurita“ bei Naujosios Vilnios turgavietė.
„Invalda LT“ taip pat valdo įmonę „Kelio ženklai“.
„Invaldai LT“ taip pat teko 32 mln. litų kito turto, atėmus įsipareigojimus.
Didžiausi „Invalda LT“ akcininkai pagal valdomų balsų kiekį yra Alvydo Banio įmonė „LJB Investments“ – 30,46 proc., Irena Ona Mišeikienė – 25,03 proc., „Lucrum investicija“ – 22,56 proc., o Darius Šulnis – 8,94 proc. Smulkiesiems akcininkams priklauso 13,01 proc. akcijų.
Pateikti skaičiai yra preliminarūs ir gali nežymiai keistis.
„Invalda LT“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius biržos Oficialiajame sąraše. Remiantis paskutine kaina biržoje, „Invalda LT“ kapitalizacija atnaujinus prekybą akcijomis sieks apie 200 mln. litų.

Pridedama:
AB „Invalda LT“ prezentacija;
supaprastinta valdymo schema.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 273 4876
El.paštas [email protected]