INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 113...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 200 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 113 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – atitinkamai 5,3 proc. daugiau ir 5 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,22 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 7,4 proc. daugiau nei tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu, kai buvo gauta 0,20 mln. eurų grynojo pelno.

Daugiau

„INVL Technology“ supirks dalį savų akcijų

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ siekia supirkti savų akcijų ir tam panaudos sukauptą rezervą. Pirmąkart Lietuvos kapitalo rinkoje bendrovės savos akcijos bus superkamos pasitelkiant olandiško aukciono principus.

Daugiau

„INVL Technology“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 0,28 mln....

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 43,81 mln. eurų, o jų vertė akcijai – 3,6281 euro. Šie rodikliai nuo metų pradžios išaugo 0,64 proc.

Daugiau

2024-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimo...

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos „Invalda INVL“ akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 14 d.

Daugiau

2024-04-30 įvykusio „Invaldos INVL“ akcininkų...

2024 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Daugiau

„Invalda INVL“ išmokės akcininkams dividendus ir tęs...

Bendrovė „Invalda INVL“ išmokės akcininkams dividendus ir tęs akcijų opcionų programą bei suteiks galimybę jos grupės įmonių darbuotojams realizuoti anksčiau suteiktus akcijų opcionus. Toks sprendimas buvo priimtas bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau

„INVL Technology“ akcininkai patvirtino savų akcijų...

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai patvirtino įmonės akcijų įsigijimo tvarką. Balandžio 30 dieną vykusiame akcininkų susirinkime taip pat buvo patvirtinti 2023 metų veiklos rezultatai ir paskirstytas pelnas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės dividendus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2023 metus išmokės 0,09 euro dividendus už vieną akciją. Toks sprendimas buvo priimtas bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau