INVL Logo

KIB Invalda: Pasiūlymas dėl dividendų skyrimo

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PASIŪLYMAS DĖL DIVIDENDŲ SKYRIMO Bendrovės valdybos posėdyje 2001 03 13d. priimtas nutarimas siūlyti visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui už 2000 ūkinius metus dividendų nemokėti. Alvydas..

Daugiau

KIB Invalda: Dėl franšizės sutarties pasirašymo

KIB INVALDA KITA INFORMACIJA DĖL FRANŠIZĖS SUTARTIES PASIRAŠYMO 2001 m. kovo mėn. 13 d. pasirašyta franšizės sutartis tarp KIB “Invalda” dukterinės bendrovės “Valmeda” ir “Bass Hotels & Resorsts. Inc” dėl..

Daugiau

KIB Invalda: Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS 2001 m. kovo mėn. 19 d. 10 val. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje (2 aukštas) šaukiamas kontroliuojančiosios investicinės bendrovės “Invalda” (A…

Daugiau

KIB Invalda: Preliminaraus veiklos rezultato nustatymas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PRELIMINARAUS VEIKLOS REZULTATO NUSTATYMAS Bendrovės 2000 metų preliminarus rezultatas – pelnas – 3127708 litai. Lina Banytė Vadybininkė 79 06 98

Daugiau

KIB Invalda: Akcijų paketų įsigijimas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ AKCIJŲ PAKETŲ ĮSIGIJIMAS 1. Bendrovė įsigijo 31,99% AB „Umega” akcijų paketą ir šiuo metu turi 47,99% visų balso teisę suteikiančių AB „Umega” akcijų. 2…

Daugiau

KIB Invalda: Esminiai įvykiai

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ ESMINIAI ĮVYKIAI 1. 2000m. gruodžio 12d. parduotos 149874 AB „Lietkabelis” paprastosios vardinės akcijos. 2. 2000m. gruodžio 11d. posėdyje bendrovės valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys…

Daugiau

KIB Invalda: Preliminarus 2000 m. I pusmečio veiklos...

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PRELIMINARUS 2000 M. I PUSMEČIO VEIKLOS REZULTATŲ NUSTATYMAS Preliminarus neaudituotas bendrovės 2000 m. I pusmečio grynasis pelnas – 2062549 Lt. Alvydas Banys Viceprezidentas (22)..

Daugiau

KIB Invalda: VAS nutarimai

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ VAS NUTARIMAI 1. 2000m. balandžio mėn. 27d. įvykęs kontroliuojančiosios investicinės bendrovės „Invalda” (rejestro kodas 2130434, A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius) eilinis pakartotinis akcininkų susirinkimas,..

Daugiau

KIB Invalda: Pakartotinis VAS šaukimas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PAKARTOTINIS VAS ŠAUKIMAS 2000 m. balandžio 17 d. neįvykus eiliniam akcininkų susirinkimui, 2000 m. balandžio 27 d. 10 val. AB „Vilniaus baldų kombinatas” patalpose..

Daugiau