INVL Logo

KIB Invalda: Preliminarus 2003 metų rezultatas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PRELIMINARUS 2003 METŲ REZULTATAS Bendrovės preliminarus neaudituotas 2003 metų rezultatas – grynasis pelnas – 2006619 litų. Alvydas Banys Viceprezidentas (8-5) 279 06 91 <!–..

Daugiau

KIB Invalda: Akcijų paketo padidinimas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ AKCIJŲ PAKETO PADIDINIMAS 1.Bendrovė 2003 12 22d. atpirko 1 000 000 (vieną milijoną) vnt. AB “Vilniaus baldų kombinatas” akcijų ir padidino valdomą akcijų paketą..

Daugiau

KIB Invalda: Įregistruoti AB "Invalda" įstatai

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ ĮREGISTRUOTI AB „INVALDA” ĮSTATAI 2003m. gruodžio 19d. įmonių rejestre įregistruoti akcinės bendrovės „Invalda” įstatai Alvydas Banys Viceprezidentas 8-5;279 06 91

Daugiau

KIB Invalda: Informacija apie akcijų paketo netekimą

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE AKCIJŲ PAKETO NETEKIMĄ INFORMACIJA APIE AKCIJŲ PAKETO NETEKIMĄ Š.m. gruodžio 15d. bendrovė pardavė jai priklausiusį 39,66 proc. AB „Kėdainių biochemija” akcijų paketą. Alvydas Banys Viceprezidentas 8-5;..

Daugiau

KIB Invalda: Preliminarus 2003 metų 9 mėnesių rezultatas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ PRELIMINARUS 2003 METŲ 9 MĖNESIŲ REZULTATAS Bendrovės preliminarus 2003 metų 9 mėnesių rezultatas-grynasis pelnas-3563034 litai. Alvydas Banys Viceprezidentas (8-5) 279 06 91

Daugiau

KIB Invalda: Įmonės akcijų paketo įsigijimas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ ĮMONĖS AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMAS “Invaldos” įmonių grupei priklausanti UAB “Kremi” įsigijo 33,34% AB “Valmeda”, kuriai priklauso viešbutis “Holiday Inn Vilnius”, akcijų. Po minėto akcijų..

Daugiau

KIB Invalda: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo...

KIB INVALDA KITA INFORMACIJA NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI 2003 m. rugsėjo 17d. įvykęs neeilinis visuotinis KIB “Invalda” akcininkų susirinkimas nutarė atsisakyti kontroliuojančiosios investicinės bendrovės leidimo pagal LR Kontroliuojančiųjų investicinių..

Daugiau

KIB Invalda: Visuotinio akcininkų neeilinio susirinkimo...

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ VISUOTINIO AKCININKŲ NEEILINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS Bendrovės valdybos sprendimu 2003 m. rugsėjo 17d. 10 val. Šeimyniškių g. 3, Vilniuje (2aukštas) šaukiamas visuotinis akcininkų neeilinis susirinkimas…

Daugiau

KIB Invalda: 2003 m.pirmojo pusmečio veiklos rezultatas

KIB INVALDA PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ 2003 M.PIRMOJO PUSMEČIO VEIKLOS REZULTATAS Bendrovės 2003m.I pusm.preliminarus rezultatas-grynasis pelnas-3584551 litas. Alvydas Banys Viceprezidentas (8-5) 279 06 91

Daugiau