Investuotojo kalendorius

2021 metai:
2021 m. balandžio 8 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.
2021 m. gegužės 31 d. 2021 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2021 m. rugpjūčio 31 d. 2021 m. pusmečio ataskaita.
2021 m. lapkričio 30 d. 2021 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

2020 metai:
2020 m. balandžio 8 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas.
2020 m. gegužės 29 d. 2020 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2020 m. rugpjūčio 31 d. 2020 m. pusmečio ataskaita.
2020 m. lapkričio 30 d. 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

2019 metai:
2019 m. balandžio 8 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2019 m. gegužės 31 d. 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2019 m. rugpjūčio 30 d. 2019 m. pusmečio ataskaita.
2019 m. lapkričio 29 d. 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
 
2018 metai: 
2018 m. balandžio 6 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2018 m. balandžio 6 d. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui.
2018 m. balandžio 30 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai.
2018 m. gegužės 31 d. 2018 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka.
2018 m. rugpjūčio 31 d. 2018 m. pusmečio ataskaita.
2018 m. lapkričio 30 d. 2018 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka.

2017 metai:  
2017 m. balandžio 7 d. Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui
2017 m. balandžio 28 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2017 m. balandžio 28 d. 2016 m. audituota metinė informacija
2017 m. gegužės 30 d. 2017 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. 6 mėn. tarpinė informacija
2017 m. lapkričio 28 d. 2017 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka