Ataskaitos

  Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2021 RP FA-TP  RP RP    
2020 RP FA AAP RP TP RP RP MP-FA  RP
2019 RP FA AAP RP TP RP RP MP-FA AAP RP
2018 RP FA AAP RP TP RP RP MP-FA AAP RP
2017 RP FA AAP RP TP RP RP MP-FA AAP RP
2016 RP FA AAP RP TP RP RP MP-FA AAP RP
2015 FA AAP RP TP FA AAP RP TP FA AAP RP TP RP MP-FA AAP RP
2014 FA AAP  RP  TP FA  AAP  RP TP FA AAP TP RP FA AAP TP RP MP-FA AAP
2013 FA  AAP RP  TP FA  AAP  RP  TP FA AAP TP  RP FA AAP TP RP MP FA AAP RP
2012 FA  AAP  RP  TP FA AAP TP RP FA AAP TP RP FA AAP TP RP MP FA AAP RP
2011 FA  AAP  RP FA  AAP  TP  RP FA AAP RP FA AAP RP MP FA AAP RP
2010 FA  AAP FA  AAP  TP FA AAP FA  AAP RP MP  FA  AAP
2009 FA  AAP FA  AAP  TP FA AAP FA AAP RP MP FA AAP
2008 FA  AAP RP FA  AAP  TP FA AAP RP FA AAP RP MP FA AAP
2007 FA FA  AAP  TP FA AAP FA  AAP IB MP FA AAP RP
2006 FA FA PA FA   IB  MA  FA  MP
2005 FA PA FA   IB  MA  FA  KFA
2004   PA     IB  MA  FA  KFA
2003   PA     IB  MA  FA
2002   PA     IB  MA  FA

FA* – finansinės atskaitos.
KFA – konsoliduotos finansinės atskaitos.
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas (nuo 2007 metų).
PA – pusmečio ataskaita (iki 2007 metų).
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2007 metų).
IB – informacinis bukletas.
MA – metų prospektas - ataskaita (iki 2007 metų).
MP – metinis pranešimas (nuo 2006 metų). Rengiamas kartu su informacija apie bendrovių valdymo kodeksų laikymąsi.
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas.
* – nuo 2006 m. yra sudaromos bendros (įmonės ir konsoliduotos) finansinės atskaitos.